Anuari Estadístic de Terrassa 2001:
Altres webs estadístiques o d'informació sòcio-econòmica

Eurostat UE

DGXVI - Urban Audit

FAO - Statistics Data Base

OCDE - Territorial Development

Observatori dels conflictes mundials - CIDOB

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Institut d’Estadística de Catalunya (IEC)

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Departament d'Industría - Revist@

Departament de Medi Ambient - Indicadors de qualitat de l'aire

Departament de Treball - Direcció General d'Ocupació

Sistema d'Informació d'Administració Local (SIAL)

Centre d'Estudis Demogràfics (CED)

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Diputació de Barcelona - Xarxa d'Observatoris del Mercat de Treball - Programa HERMES

Diputació de Barcelona - Xarxa de municipis per la qualitat

Banco de España

Argentaria - Servicio de Estudios

Banco Bilbao-Vizcaya - Servicio de Estudios

Caixa de Catalunya - Informes econòmics

La Caixa - Servei d’Estudis

Ministerio de Trabajo - Información estadística # Indicadores sociales

Instituto Nacional de Empleo (INEM)

Ajuntament de Barcelona - Anuari Estadístic

Ajuntament de Granollers - Pla Estratègic - Estadístiques

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat - Anuari Estadístic

Ajuntament de Manresa - Manresa en xifres

Ajuntament de Mataró - Institut Municipal de Promoció Econòmica

Ajuntament de Rubí - Rubidades

Ajuntament de Sabadell - Sabadell en xifres

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Ajuntament de Vic - Xifres

IBQV

El Perfil de la Ciutat - Indicadors bàsics de qualitat de vida

Pacte Industrial de la RMB - Indicadors econòmics

Eurocities - Eurociutats

Associació de les Col.lectivitats Tèxtils Europees - Adaptex - Estudis

Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya - Informació econòmica i estadística

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona - Catalunya estadística

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa - Revista

Fuentes Estadísticas - Revista electrònica

Expansión - Base de datos

ESADE - Flaixos sectorials

Societat de Taxació - Preus mitjans de l'habitatge

   
   

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari