Anuari Estadístic de Terrassa 2003:
Crèdits

Equip redactor de l’Anuari Estadístic de Terrassa 2003:

Ajuntament de Terrassa,

Unitat d'Estadística:

Josep M. Escofet i Figueras, enginyer, llicenciat en Sociologia, cap de la Unitat d'Estadística

Dante Antón i Gil, llicenciat en Antropologia, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, tècnic estadístic

Unitat de Sistemes d'Informació Geogràfica i del Padró Municipal d'Habitants:

Jesús Romero i Blasco, llicenciat en Geografia, cap de la Unitat de Sistemes d'Informació Geogràfica

Francesc-Xavier Pruñanosa i Moya, tècnic d’informàtica gràfica

Foment de Terrassa SA,

Observatori Econòmic i Social de Terrassa (OEST):

Xavier Muñoz i Torrent, llicenciat en Geografia, magíster en Gestió Pública, postgraduat en Direcció i organització de sistemes d'informació, tècnic-responsable de l’OEST; coordinador de l'Equip Redactor de l'Anuari

Ariadna Garcia i Esteban, llicenciada en Geografia, postgraduada en Mètodes i tècniques per a l’estudi de la població, tècnica-analista de l'OEST

Anna Oliva i Garcia, llicenciada en Geografia i Història, postgraduada en Mètodes i tècniques per a l’estudi de la població, tècnica-analista de l'OEST

Enric Sanllehí i Bitrià, llicenciat en Geografia i Història, postgraduat en Intervenció i Gestió del Paisatge, tècnic-analista de l'OEST

Mònica Santos i Durán, llicenciada en Geografia, postgraduada en Mètodes i Tècniques per a l'estudi de la població, becària en pràctiques del Centre d'Estudis Demogràfics

Carme Burgos i Martínez, llicenciada en Filologia Hispànica, suport administratiu de l'OEST

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa,

Servei d’Estudis Econòmics:

Antoni Munuera i Máñez, llicenciat en Ciències Econòmiques, cap del Servei de Creació d’Empreses i del Servei d’Estudis Econòmics

Fundació Politècnica de Catalunya,

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia

Miquel Morón i Tarifa, Enginyer Industrial, Director del CITM

David Sánchez i Carreras, Professor del CITM

Oriol Alemany i Fajardo, Estudiant del Graduat multimèdia en pràctiques

Amb la col·laboració de CECOT, CCOO i UGT

Aquest Anuari forma part del Pla d’Estadística de Catalunya 2001-2004 (Llei 8/2001, de 14 de juny)

Foment de Terrassa SA és una empresa certificada per la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 (certificació ER-0348/02) l'abast de la qual inclou procediments per a realitzar l'Anuari Estadístic de Terrassa

Correspondència i consultes:

Foment de Terrassa SA - Observatori Econòmic i Social de Terrassa, Carretera de Martorell 95, 3a planta - 08224 Terrassa, Correu electrònic: oest@terrassa.org - Web: http://www.terrassa.org

Copyright del conjunt © Ajuntament de Terrassa

Copyright específic © per a cadascuna de les fonts referenciades

Producció: Foment de Terrassa SA, Ajuntament de Terrassa

Disseny cobertes: Regidoria de Comunicació, Ajuntament de Terrassa

Fotografia de la portada: Arxiu mNACTEC, fotògrafa Teresa Llordés

ISBN: 84-86838-96-7 (Versió paper)

ISBN: 84-86838-97-5 (Versió CD)

Drets reservats per a tots els països

No es permet la reproducció total o parcial d’aquest llibre, ni la compilació en un sistema informàtic, ni la transmissió per qualsevol forma o mitjà, ja sia electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o altres mitjans, ni el préstec, lloguer, o qualsevol altra forma de cessió de l’ús de l’exemplar, sense els permís previ per escrit dels propietaris del copyright.

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari