Anuari Estadístic de Terrassa 2003:
Fonts estadístiques consultades

 

 

Ajuntament de Terrassa

Pla de la Societat de la Informació de Terrassa

Presidència

Departament de Cooperació i Solidaritat Internacional

Promoció de la Dona

Departament de Participació Ciutadana

Departament de Promoció Turística

Brigades Municipals

Direcció del Parc de Vallparadís

Serveis Econòmics

Unitat de Gestió Censal i Tributària

Unitat de Gestió Econòmica

Serveis Generals

Serveis de Sistemes d'Informació

Gabinet d'Estadística

Unitat de Sistemes d'Informació Geogràfica i del Padró Municipal d'Habitants

Serveis Municipals

Mercats Municipals

Serveis de Via Pública

Policia Municipal, Trànsit i Protecció Civil

 

Gerència Municipal d'Urbanisme

Institut Municipal de Cultura i Esports (IMCET)

Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

Institut Municipal per a la Salut i la Qualitat de Vida (IMSAV)

Patronat Municipal d'Educació (PAME)

Eco-Equip SAM

Foment de Terrassa SA

Observatori Econòmic i Social de Terrassa

Servei Local d'Orientació per a l'Ocupació

Viver d'Empreses de Terrassa

Funerària Egarense SA

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa

TVT Televisió de Terrassa - Canal Terrassa

Terrassa FM-COM Ràdio

Transports Municipals d'Egara SA

Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa

Arxiu Tobella

Associació de les Comunitats Tèxtils Europees (ACTE)

Associació per a la Promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a Terrassa

Caixa de Catalunya

Servei d'Estudis

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Servei d'Estudis

Caixa d'Estalvis de Terrassa

Centre Cultural de la Caixa de Terrassa

Fundació Privada President Torres Falguera

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa

Servei d'Estudis Econòmics

Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

Centre d'Estudis Demogràfics

Consejo General del Poder Judicial

Consorci de la Fira de Terrassa

Diari de Terrassa

Diputació de Barcelona

Àrea de Desenvolupament Econòmic

Servei de Foment de l'Ocupació

Xarxa d'Observatoris del Mercat de Treball de Barcelona

Institut del Teatre

ENDESA

Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER)

Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA (FECSA)

Hidroeléctrica de Cataluña SA (HECSA)

Fundació CECOT Formació

Fundació Serveis de Cultura Popular (Fundació Jaume Bofill)

Gas Natural SA

Generalitat de Catalunya

Departament de Benestar i Família

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)

Departament de Cultura

Consorci per a la Normalització Lingüística

Departament d'Economia i Finances

Direcció General de Programació Econòmica

Institut d'Estadística de Catalunya (IEC)

Departament d'Ensenyament

Secretaria General

Secció de Documentació i Informació

Secció d'Estudis

Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa

Departament de Justícia i Interior

Bombers

Direcció General d'Entitats Jurídiques i de Dret

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Departament de Sanitat i Seguretat Social

Servei Català de la Salut

Institut Català de la Salut (ICS)

Direcció General de Recursos Sanitaris

Servei d'Informació i Estudis

Òrgan Tècnic de Drogodependències

Programa de la Tuberculosi

Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya

Departament de Treball i Indústria

Gabinet Tècnic de Treball

Direcció General de Relacions Laborals

Direcció General d'Indústria

CIDEM

Mina Pública Aigües de Terrassa SA

Ministerio de Fomento

Correos y Telégrafos

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Instituto Nacional de Empleo (INEM)

Observatori del Mercat de Treball-Barcelona

Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Mútua Egara

El Punt (Vallès Occ)

Radio Club 25 FM

Ràdio Terrassa

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)

Registre Civil de Terrassa

Sagalés SA

Telefónica de España SA

Televisió del Vallès (TV20)

Transports Generals d'Olesa SA

Unió General de Treballadors

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat de Lleida

Universitat de Vic

Universitat Internacional de Catalunya

Universitat Nacional d'Educació a Distància

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari