Anuari Estadístic de Terrassa 2004:
01. Territori

01.01

Situació de la ciutat

01.01.01

Situació de la ciutat. Terrassa a Europa

01.01.02

Situació de la ciutat. Terrassa a Catalunya

01.01.03

Situació de la ciutat. Terrassa al Vallès Occidental

01.02

Ciutat. Divisió per districtes

01.03

Ciutat. Divisió per barris

01.04

Xarxa geodèsica. Xarxa geodèsica de la ciutat

01.05

Xarxa viària. Eixos vials de la ciutat

01.06

Indicadors geogràfics

01.07

Superfícies municipals. Districtes i Barris. 2003

01.08

Dades meteorològiques de Terrassa

01.08.01

Dades meteorològiques de Terrassa. Mitjanes diàries. 1993-2002

01.08.02

Dades meteorològiques de Terrassa. Mitjanes diàries. Mesos. 2002

01.08.03

Dades meteorològiques de Terrassa. Estació meteorològica del Parc de Vallparadís. Mitjanes mensuals. 2003

01.09

Cabal de les Fonts del Parc de Vallparadís. 1999-2003

01.10

Superfície agrària

01.10.01

Superfície agrària. Distribució. Vallès Occidental. Absoluts. 1999

01.10.02

Superfície agrària. Explotacions agràries segons la superfície agrària útil. Absoluts. 1999

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari