Anuari Estadístic de Terrassa 2004:
02. Població

 

 

02.01

Densitat de la població. 2003

02.02

Evolució de la població. 1543-2003

02.03

Piràmides d'edat

02.03.01

Piràmide d'edats. Districte 1. Grups quinquennals. 2003

02.03.01.01

Piràmide d'edats. Districte 1. Barri Pl.Catalunya-Escola Industrial. Grups quinquennals. 2003

02.03.01.02

Piràmide d'edats. Districte 1. Barri Cementiri Vell. Grups quinquennals. 2003

02.03.01.03

Piràmide d'edats. Districte 1. Barri Centre. Grups quinquennals. 2003

02.03.01.04

Piràmide d'edats. Districte 1. Barri Vallparadís. Grups quinquennals. 2003

02.03.01.05

Piràmide d'edats. Districte 1. Barri Antic Poble de Sant Pere. Grups quinquennals. 2003

02.03.02

Piràmide d'edats. Districte 2. Grups quinquennals. 2003

02.03.02.01

Piràmide d'edats. Districte 2. Barri Montserrat. Grups quinquennals. 2003

02.03.02.02

Piràmide d'edats. Districte 2. Barri Vilardell. Grups quinquennals. 2003

02.03.02.03

Piràmide d'edats. Districte 2. Barri Torre-Sana. Grups quinquennals. 2003

02.03.02.04

Piràmide d'edats. Districte 2. Barri Ca n'Anglada. Grups quinquennals. 2003

02.03.03

Piràmide d'edats. Districte 3. Grups quinquennals. 2003

02.03.03.01

Piràmide d'edats. Districte 3. Barri Can Parellada. Grups quinquennals. 2003

02.03.03.02

Piràmide d'edats. Districte 3. Barri Les Fonts. Grups quinquennals. 2003

02.03.03.03

Piràmide d'edats. Districte 3. Barri Can Jofresa. Grups quinquennals. 2003

02.03.03.04

Piràmide d'edats. Districte 3. Barri Guadalhorce. Grups quinquennals. 2003

02.03.03.05

Piràmide d'edats. Districte 3. Barri Can Palet II. Grups quinquennals. 2003

02.03.03.06

Piràmide d'edats. Districte 3. Barri Xúquer. Grups quinquennals. 2003

02.03.03.07

Piràmide d'edats. Districte 3. Barri Segle XX. Grups quinquennals. 2003

02.03.03.08

Piràmide d'edats. Districte 3. Barri Can Palet. Grups quinquennals. 2003

02.03.04

Piràmide d'edats. Districte 4. Grups quinquennals. 2003

02.03.04.01

Piràmide d'edats. Districte 4. Barri Ca n'Aurell. Grups quinquennals. 2003

02.03.04.02

Piràmide d'edats. Districte 4. Barri La Maurina. Grups quinquennals. 2003

02.03.04.03

Piràmide d'edats. Districte 4. Barri La Cogullada. Grups quinquennals. 2003

02.03.04.04

Piràmide d'edats. Districte 4. Barri Roc Blanc. Grups quinquennals. 2003

02.03.04.05

Piràmide d'edats. Districte 4. Barri Can Palet de Vista Alegre. Grups quinquennals. 2003

02.03.04.06

Piràmide d'edats. Districte 4. Barri Les Martines. Grups quinquennals. 2003

02.03.05

Piràmide d'edats. Districte 5. Grups quinquennals. 2003

02.03.05.01

Piràmide d'edats. Districte 5. Barri Sant Pere. Grups quinquennals. 2003

02.03.05.02

Piràmide d'edats. Districte 5. Barri Pla del Bon Aire. Grups quinquennals. 2003

02.03.05.03

Piràmide d'edats. Districte 5. Barri Can Roca. Grups quinquennals. 2003

02.03.05.04

Piràmide d'edats. Districte 5. Barri Poble Nou- Zona Esportiva. Grups quinquennals. 2003

02.03.05.05

Piràmide d'edats. Districte 5. Barri Torrent d'en Pere Parres. Grups quinquennals. 2003

02.03.05.06

Piràmide d'edats. Districte 5. Barri Can Boada (Casc Antic). Grups quinquennals. 2003

02.03.05.07

Piràmide d'edats. Districte 5. Barri Can Boada del Pi. Grups quinquennals. 2003

02.03.05.08

Piràmide d'edats. Districte 5. Barri Can Gonteres. Grups quinquennals. 2003

02.03.05.09

Piràmide d'edats. Districte 5. Barri Pla de Bon Aire-El Garrot. Grups quinquennals. 2003

02.03.06

Piràmide d'edats. Districte 6. Grups quinquennals. 2003

02.03.06.01

Piràmide d'edats. Districte 6. Barri Les Arenes-La Grípia-Can Montllor. Grups quinquennals. 2003

02.03.06.02

Piràmide d'edats. Districte 6. Barri Sant Llorenç. Grups quinquennals. 2003

02.03.06.03

Piràmide d'edats. Districte 6. Barri Sant Pere Nord. Grups quinquennals. 2003

02.03.06.04

Piràmide d'edats. Districte 6. Barri Ègara. Grups quinquennals. 2003

02.03.06.05

Piràmide d'edats. Districte 6. Barri Can Tusell. Grups quinquennals. 2003

02.03.07

Piràmide d'edats. Disseminats de Terrassa. Grups quinquennals. 2003

02.03.08

Piràmide d'edats. Terrassa. Grups quinquennals. 2003

02.03.09

Piràmide d'edats. Edats any a any per sexe. 2003

02.03.10

Estructura d'edats. Districtes i barris. 2003

02.04

Composició de la família

02.04.01

Composició de la família. Edat i sexe. Estadístics. Districtes i barris. 2003

02.04.02

Composició de la família. Edat. Total. Estadístics. Districtes i barris. 2003

02.04.03

Composició de la família. Envelliment. Districtes i barris. 2003

02.04.04

Composició de la família. Membres per unitat familiar. Total. Districtes i barris. Absoluts. 2003

02.04.05

Composició de la família. Membres per unitat familiar. Total. Districtes i barris. Relatius. 2003

02.04.06

Composició de la família. Membres per unitat familiar. Estadístics. Districtes i barris. 2003

02.05

Matrimonis inscrits al registre Civil de Terrassa. Matrimonis segons tipus de celebració. 2000-2003

02.06

Origen de la població

02.06.01

Origen de la població. Lloc de naixement. Districtes i barris. 2003

02.06.02

Origen de la població. Lloc de naixement. Edat. 2003

02.06.03

Origen de la població. Edat i nacionalitat. 2003

02.06.04

Origen de la població. Europa. Districtes i barris. 2003

02.06.05

Origen de la població. Amèrica. Districtes i barris. 2003

02.06.06

Origen de la població. Àfrica, Àsia i Oceania. Districtes i barris. 2003

02.07

Nivell d'instrucció

02.07.01

Nivell d'instrucció. Dones. Edat. 2003

02.07.02

Nivell d'instrucció. Homes. Edat. 2003

02.07.03

Nivell d'instrucció. Total. Edat. 2003

02.07.04

Nivell d'instrucció. Dones. Districtes i barris. 2003

02.07.05

Nivell d'instrucció. Homes. Districtes i barris. 2003

02.07.06

Nivell d'instrucció. Total. Districtes i barris. 2003

02.07.07

Nivell d'instrucció. Comunitat autònoma d'origen. 2003

02.07.08

Nivell d'instrucció. País nacionalitat. 2003

02.08

Moviment de la població

02.08.01

Moviment de la població. Moviment natural

02.08.01.01

Moviment de la població. Moviment natural. Evolució dels naixements per mes i sexe. 2003

02.08.01.02

Moviment de la població. Moviment natural. Naixements per districte, barri i sexe. 2003

02.08.01.03

Moviment de la població. Moviment natural. Evolució de les defuncions per mes i sexe. 2003

02.08.01.04

Moviment de la població. Moviment natural. Defuncions per districte, barri i sexe. 2003

02.08.01.05

Moviment de la població. Moviment natural. Evolució de les defuncions per edat i sexe. 1997-2003

02.08.01.06

Moviment de la població. Moviment natural. Evolució de les defuncions per mes i edat. 2003

02.08.01.07

Moviment de la població. Moviment natural. Naixements-defuncions per districte, barri i sexe. 2003

02.08.01.08

Moviment de la població. Moviment natural. Evolució per mes i sexe. 2003

02.08.02

Moviment de la població. Moviment migratori

02.08.02.01

Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució de les emigracions amb destí a l'estranger per mes i sexe. 2003

02.08.02.02

Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució de les emigracions amb destí a altres municipis d'Espanya per mes i sexe. 2003

02.08.02.03

Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució de les emigracions per mes i sexe. 2003

02.08.02.04

Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució de les immigracions procedents de l'estranger per mes i sexe. 2003

02.08.02.05

Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució de les immigracions procedents d'altres municipis d'Espanya per mes i sexe. 2003

02.08.02.06

Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució de les immigracions per mes i sexe. 2003

02.08.02.07

Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució del saldo migratori amb l'estranger per mes i sexe. 2003

02.08.02.08

Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució del saldo migratori amb altres municipis d'Espanya per mes i sexe. 2003

02.08.02.09

Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució del saldo migratori per mes i sexe. 2003

02.08.02.10

Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució del moviment migratori per districte i barri. 2003

02.08.02.11

Moviment de la població. Moviment migratori per edats i sexe. Dones. 2003

02.08.02.12

Moviment de la població. Moviment migratori per edats i sexe. Homes. 2003

02.08.02.13

Moviment de la població. Moviment migratori per edats i sexe. Total. 2003

02.08.02.14

Moviment de la població. Moviment migratori. Balanç total per mes i sexe. 2003

02.08.02.15

Moviment de la població. Moviment migratori. Emigració per districte de procedència i Comunitat de destí. 2003

02.08.02.16

Moviment de la població. Moviment migratori. Immigració per Comunitat de procedència i districte de destí. 2003

02.08.02.17

Moviment de la població. Moviment migratori. Saldo migratori (immigració-emigració). Districtes. 2003

02.08.02.18

Moviment de la població. Moviment migratori. Emigració intramunicipal. Districtes. 2003

02.08.02.19

Moviment de la població. Moviment migratori. Immigració intramunicipal. Districtes. 2003

02.08.02.20

Moviment de la població. Moviment migratori. Saldo migratori intramunicipal. Districtes. 2003

02.08.02.21

Moviment de la població. Moviment migratori. Tipologies de canvis interns de residència. 1997-2003

02.08.02.22

Moviment de la població. Moviment migratori. Municipis amb els que Terrassa manté un major saldo migratori positiu. 2003

02.08.02.23

Moviment de la població. Moviment migratori. Municipis amb els que Terrassa manté un major saldo migratori negatiu. 2003

02.08.02.24

Moviment de la població. Moviment migratori. Municipis amb els que existeixen més moviments migratoris. 2003

02.08.02.25

Moviment de la població. Moviment migratori. Saldo i moviments migratoris per edats. 2003

02.08.02.26

Moviment de la població. Moviment migratori. Emigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Dones. 2003

02.08.02.27

Moviment de la població. Moviment migratori. Emigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Homes. 2003

02.08.02.28

Moviment de la població. Moviment migratori. Emigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Total. 2003

02.08.02.29

Moviment de la població. Moviment migratori. Immigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Dones. 2003

02.08.02.30

Moviment de la població. Moviment migratori. Immigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Homes. 2003

02.08.02.31

Moviment de la població. Moviment migratori. Immigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Total. 2003

02.08.02.32

Moviment de la població. Moviment migratori. Comarques i països. 2003

02.08.03

Moviment de la població. Esperança de vida

02.08.03.01

Moviment de la població. Esperança de vida. Dones. 2002

02.08.03.02

Moviment de la població. Esperança de vida. Homes. 2002

02.08.03.03

Moviment de la població. Esperança de vida. Total. 2002

02.08.04

Moviments de la població. Onomàstica

02.08.04.01

Moviments de la població. Onomàstica. Noms més freqüents entre la població de Terrassa. 2003

02.08.04.02

Moviments de la població. Onomàstica. Cognoms més freqüents entre la població de Terrassa. 2003

02.09

Cens lingüístic. Coneixement del Català

02.09.01

Coneixement del català. Edat. 1996

02.09.02

Coneixement del català. Districtes i barris. Dones. 1996

02.09.03

Coneixement del català. Districtes i barris. Homes. 1996

02.09.04

Coneixement del català. Districtes i barris. Total. 1996

 

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari