Anuari Estadístic de Terrassa 2004:
03. Treball

 

 

03.01

Població en relació amb l'activitat

03.01.01

Situació laboral segons les dades censals. Distribució de la taxa d'activitat. 1996

03.01.02

Població en relació amb l'activitat. Dones. Districtes i barris. 1996

03.01.03

Població en relació amb l'activitat. Homes. Districtes i barris. 1996

03.01.04

Població en relació amb l'activitat. Total. Districtes i barris. 1996

03.01.05

Població en relació amb l'activitat. Població activa. Districtes i barris. Dones. 1996

03.01.06

Població en relació amb l'activitat. Població activa. Districtes i barris. Homes. 1996

03.01.07

Població en relació amb l'activitat. Població activa. Districtes i barris. Total. 1996

03.01.08

Situació laboral segons les dades censals. Distribució de la taxa d'ocupació. 1996

03.01.09

Població en relació amb l'activitat. Ocupats per sectors d'activitat. Districtes i barris. Total. 1996

03.01.10

Població en relació amb l'activitat. Ocupats per sexe i activitat. Districtes i barris. 1996

03.01.11

Població en relació amb l'activitat. Ocupades. Sectors primari i indústria. Districtes i barris. Dones. 1996

03.01.12

Població en relació amb l'activitat. Ocupats. Sectors primari i indústria. Districtes i barris. Homes. 1996

03.01.13

Població en relació amb l'activitat. Ocupats. Sectors primari i indústria. Districtes i barris. Total. 1996

03.01.14

Població en relació amb l'activitat. Ocupades. Sectors construcció i serveis. Dones. 1996

03.01.15

Població en relació amb l'activitat. Ocupats. Sectors construcció i serveis. Homes. 1996

03.01.16

Població en relació amb l'activitat. Ocupats. Sectors construcció i serveis. Total. 1996

03.01.17

Població en relació amb l'activitat. Situació professional. Ocupades. Districtes i barris. Dones. 1996

03.01.18

Població en relació amb l'activitat. Situació professional. Ocupats. Districtes i barris. Homes. 1996

03.01.19

Població en relació amb l'activitat. Situació professional. Ocupats. Districtes i barris. Total. 1996

03.01.20

Població en relació amb l'activitat. Professió. Ocupats. Districtes i barris. Dones. 1996

03.01.21

Població en relació amb l'activitat. Professió. Ocupats. Districtes i barris. Homes. 1996

03.02

Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball

03.02.01

Mobilitat obligada intramunicipal per desplaçaments residència-treball. 2002

03.02.02

Mobilitat obligada per raons de treball. Terrassa. Origen-Destí. 1986-1991-1996-2001

03.02.03

Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. Mitjà de transport. 2001

03.02.04

Mob. obligada per desplaçaments residència-treball. Perfil dels terrassencs que treballen fora. Activitat econòmica. CCAE (2 dígits). 2001

03.02.05

Mob. obligada per desplaçaments residència-treball. Perfil dels terrassencs que treballen fora. Barri de procedència. 1996

03.03

Atur registrat mes a mes. 1987-2003

03.04

Evolució de l'atur registrat segons sexe

03.04.01

Evolució de l'atur registrat segons sexe. 1993-2003

03.04.02

Evolució de l'atur registrat segons sexe. Homes per edat. 1993-2003

03.04.03

Evolució de l'atur registrat segons sexe. Dones per edat. 1993-2003

03.04.04

Evolució de l'atur registrat segons sexe. Total per edat. 1993-2003

03.04.05

Evolució de l'atur registrat segons sexe. Atur juvenil. 1993-2003

03.04.06

Evolució de l'atur registrat segons sexe. Atur de les persones majors de 45 anys. 1993-2003

03.05

Evolució de l'atur registrat segons nivell formatiu. Nivell d'instrucció. 1993-2003

03.06

Evolució de l'atur registrat segons grup professional. Grans grups professionals. 1992-2003

03.07

Evolució de l'atur registrat segons activitat econòmica

03.07.01

Evolució de l'atur registrat segons activitat econòmica. Grans sectors. Absoluts. 1993-2003

03.07.02

Evolució de l'atur registrat segons activitat econòmica. Agrupacions per activitat econòmica. CCAE 2. 1993-2003

03.08

Contractacions segons modalitat. Absoluts. 2003

03.09

Conflictivitat laboral. Vagues d'àmbit local. 1995-1996-1998-1999-2000-2001-2002-2003

03.10

Expedients de regulació

03.10.01

Expedients de regulació. Expedients acabats i treballadors afectats. Òrgan de resolució i activitat econòmica. 2003

03.10.02

Expedients de regulació. Expedients autoritzats. Òrgan de resolució i activitat econòmica. 2003

03.10.03

Expedients de regulació. Treballadors afectats per expedients autoritzats. Òrgan de resolució i activitat econòmica. 2003

03.10.04

Expedients de regulació. Expedients autoritzats. Òrgan de resolució i causa. 2003

03.10.05

Expedients de regulació. Treballadors afectats per expedients autoritzats. Òrgan de resolució i causa. 2003

03.11

Accidentalitat laboral

03.11.01

Accidentalitat laboral. Sinistralitat segons sector econòmic i gravetat. Total treballadors ocupats a empreses de Terrassa. 2003

03.11.02

Accidentalitat laboral. Evolució de la sinistralitat segons sector econòmic i gravetat. Total de treballadors ocupats a empreses de Terrassa. 2000-01, 2001-02 i 2002-03

03.11.03

Accidentalitat laboral. Mútua Egara. Sinistralitat segons tipus de lesió. Absoluts. 2003

03.11.04

Accidentalitat laboral. Mútua Egara. Sinistralitat segons grau d'invalidesa. 1993-2003

03.11.05

Accidentalitat laboral. Mútua Egara. Sinistralitat segons activitat econòmica. 2000-2003

03.12

Seguretat i higiene en el treball. Mútua Egara. 1994-2003

03.13

Oferta de cursos de formació per a treballadors

03.13.01

Oferta de cursos de formació per a treballadors. Cursos sol.licitats al Departament de Treball per persones en situació d'atur. 2003

03.13.02

Oferta de cursos de formació per a treballadors. Cursos realitzats per a treballadors de formació continuada i reciclatge. Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. 2003

03.13.03

Oferta de cursos de formació per a treballadors. Cursos realitzats per a treballadors de formació continuada i reciclatge. CECOT. 2003-1r trimeste 2004

03.14

Eleccions sindicals

03.14.01

Eleccions sindicals. Representants sindicals per organització. 31 de desembre de 2003

03.14.02

Eleccions sindicals. Representants sindicals per organització i sector d'activitat. CCAE 93. 31 de desembre de 2003

 

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari