Anuari Estadístic de Terrassa 2004:
04. Estructura empresarial

04.01

Evolució de l'estructura empresarial

04.01.01

Evolució de l'estructura empresarial. Empreses empleadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1988-2003

04.01.02

Evolució de l'estructura empresarial. Empreses empleadores per sectors d'activitat econòmica. CCAE-74 ( 2 dígits). 1987-1997

04.01.03

Evolució de l'estructura empresarial. Empreses empleadores per sectors d'activitat econòmica. CCAE-93 ( 2 dígits). 1996-2003

04.01.04

Evolució de l'estructura empresarial. Treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. CCAE-74 ( 2 dígits). 1987-1997

04.01.05

Evolució de l'estructura empresarial. Treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. CCAE-93 ( 2 dígits). 1996-2003

04.01.06

Evolució de l'estructura empresarial. Pes dels sectors sobre el total d'assalariats. 1988-2003

04.01.07

Evolució de l'estructura empresarial. Pes dels sectors industrials sobre el total d'assalariats en la indústria.1988-2003

04.01.08

Evolució de l'estructura empresarial. Pes dels sectors dels serveis sobre el total d'assalariats en els serveis. 1988-2003

04.01.09

Evolució de l'estructura empresarial. Treballadors autònoms. CCAE-93 (2dígits). 1999-2003

04.01.10

Evolució de l'estructura empresarial. Pes dels sectors sobre el total de treballadors autònoms CCAE-93 (2 dígits). 1999-2003.

04.02

Dimensió empresarial

04.02.01

Dimensió empresarial. Dimensió mitjana per sectors d'activitat econòmica. CCAE-74 (2 dígits). 1989, 1992, 1994-1997

04.02.02

Dimensió empresarial. Dimensió mitjana per sectors d'activitat econòmica. CCAE-93 (2 dígits). 1996-2003

04.02.03

Dimensió empresarial. Empreses segons el número d'assalariats. Indústria i Construcció. 1995-2003

04.02.04

Dimensió empresarial. Assalariats segons la grandària de l'empresa. Indústria i Construcció. 1995-2003

04.02.05

Dimensió empresarial. Empreses segons el número d'assalariats. Serveis. 1995-2003

04.02.06

Dimensió empresarial. Assalariats segons la grandària de l'empresa. Serveis. 1995-2003

04.03

Activitat econòmica sectorial segons les altes fiscals (IAE)

04.03.01

Activitat econòmica sectorial segons les altes fiscals. Evolució sectorial de les activitats econòmiques (llicències fiscals + IAE). CAE 1. 1987-2002

04.03.02

Activitat econòmica sectorial segons les altes fiscals. Estructura empresarial (IAE). Empreses. CAE 2. Districtes. 2002

04.03.03

Activitat econòmica sectorial segons les altes fiscals. Estructura empresarial (IAE). Professionals liberals. CAE 2. Districtes. 2002

04.03.04

Activitat econòmica sectorial segons les altes fiscals. Estructura empresarial (IAE). Artistes. CAE 2. Districtes. 2002

04.04

Activitat econòmica sectorial segons la forma jurídica

04.04.01

Activitat econòmica sectorial segons la forma jurídica. Estructura empresarial (IAE). Empreses. CAE 2. 2002

04.04.02

Activitat econòmica sectorial segons la forma jurídica. Estructura empresarial (IAE). Professionals liberals. CAE 2. 2002

04.04.03

Activitat econòmica sectorial segons la forma jurídica. Estructura empresarial (IAE). Artistes. CAE 2. 2002

04.05

Evolució de les inversions a la indústria

04.05.01

Evolució de les inversions a la indústria. Inversions en l'obertura de noves indústries i ampliacions. 1987-1995

04.05.02

Evolució de les inversions a la indústria. Empreses inversores. 1987-1995

04.05.03

Evolució de les inversions a la indústria. Nous llocs de treball creats a raó de la inversió total. 1987-1995

04.06

Evolució de les exportacions de les empreses de Terrassa

04.06.01

Evolució de les exportacions de les empreses de Terrassa. Classificació aranzelària de mercaderies. Seccions. 1984-2001

04.06.01.01

Evolució de les exportacions de les empreses de Terrassa. Classificació aranzelària de mercaderies. Seccions.Milers Pts. 1984-2001

04.06.01.02

Evolució de les exportacions de les empreses de Terrassa. Classificació aranzelària de mercaderies. Seccions. Milers d'Euros.1997-2001

04.06.02

Evolució de les exportacions de les empreses de Terrassa. Principals grans seccions de la classificació aranzelària de mercaderies. 1984-2001

04.07

Participació en el P.I.B. comarcal dels municipis del Vallès Occidental. Relació respecte la població ocupada en llocs de treball dels municipis. 2003

04.08

Fira de Terrassa. Activitats. Calendari. 2003

04.09

Polígons industrials

04.09.01

Polígons i zones industrials en el districte de Terrassa. Estat d'ocupació del sòl útil. Juliol de 1993

04.09.02

Situació dels polígons industrials a Terrassa. 2004

04.09.03

Polígons i zones industrials de Terrassa. Estat d'ocupació. Gener de 2003

04.09.04

Polígons i zones industrials i terciaries de Terrassa. Sectors de nou desenvolupament d'activitat terciària i industrial regulades pel POUM

04.10

Mercats municipals. 2003

04.11

Viver d'empreses de Terrassa

04.11.01

Viver d'empreses de Terrassa. Indicadors generals de gestió. 1989-2003

04.11.02

Viver d'empreses de Terrassa. Empreses creades segons activitat econòmica. CCAE 2. 1989-2003

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari