Anuari Estadístic de Terrassa 2004:
06. Rendes locals

 

06.01

Renda Bruta familiar disponible (RBFD). Valors absoluts i per càpita 1991-1996

06.02

Evolució dels recursos creditors de les caixes d'estalvi. Posició relativa de la Caixa de Terrassa en el rànking català.1995-2003

06.03

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Terrassa. 1989-1998

06.04

Impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IPPF). Terrassa. 1991-1996

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari