Anuari Estadístic de Terrassa 2004:
08. Transports

08.01

Accessos a la ciutat

08.02

Parc de vehicles de Terrassa

08.02.01

Parc de vehicles de Terrassa. Tipologia. 1987-2003

08.02.02

Parc de vehicles. Tipologia. Districtes i barris. 2003

08.02.03

Parc de vehicles. Altes de vehicles. 2003

08.02.04

Parc de vehicles. Antiguitat. 2003

08.02.05

Parc de vehicles. Moviment del parc de vehicles. 2002-2003

08.02.06

Parc de vehicles a Terrassa. Marques i tipus de vehicles. 2003

08.03

Trànsit de passatgers en els transports públics urbans

08.03.01

Trànsit de passatgers en els transports públics urbans. Passatgers per línies. 1987-2003

08.03.02

Trànsit de passatgers en els transports públics urbans. Quilòmetres comercials. 1995-2003

08.03.03

Trànsit de passatgers en els transports públics urbans. Usuaris. Mesos. 1990- 2003

08.03.04

Trànsit de passatgers en els transports públics urbans. Nom de les línies. 2003

08.03.05

Recursos per al transport urbà de passatgers en autobús. Recursos humans. 1989-2003

08.03.06

Recursos per al transport urbà de passatgers en autobús. Recursos materials. 1989-2003

08.04

Autobusos interurbans. Origen-Destinació Terrassa. 1993-2003

08.05

Intensitat del trànsit de vehicles. 2003

08.06

Trànsit ferroviari a les estacions de Terrassa

08.06.01

Trànsit ferroviari a les estacions de Terrassa. Viatgers. 1987-2003

08.06.02

Trànsit ferroviari a les estacions de Terrassa. Mercaderies. 1987-1993

08.06.03

Trànsit ferroviari a les estacions de Terrassa. Abonaments. 1987-2003

08.06.04

Trànsit ferroviari a les estacions de Terrassa. Tipologia de títols de transport. 2003

 

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari