Anuari Estadístic de Terrassa 2004:
09. Comunicacions, mitjans de comunicació i Pla de la Societat de la Informació de Terrassa

09.01

Correus i telègrafs

09.01.01

Correus i telègrafs. Divisió de Codis Postals. 2003

09.01.02

Correus i telègrafs. 2003

09.02

Servei telefònic. Línies telefòniques. 1986-1997

09.03

Premsa local

09.03.01

Premsa local. Diari de Terrassa. Tiratge i periodicitat. 1993-2003

09.03.02

Premsa local. Diari El 9 Punt. Tiratge i periodicitat. 1993-2003

09.04

Ràdio

09.04.01

Terrassa FM-COM Ràdio. Audiència. 1998

09.04.02

Ràdio Terrassa. Audiència per sexes. 2004

09.04.03

Ràdio Terrassa. Audiència per edats. 2004

09.04.04

Ràdio Terrassa. Audiència per classe social. 2004

09.04.05

Radio Club 25 FM. Audiència per sexe. 2004

09.04.06

Radio Club 25 FM. Audiència per edat. 2004

09.04.07

Radio Club 25 FM. Audiència per classe social. 2004

09.05

Televisió local

09.05.01

Televisió local. TVT Televisió de Terrassa. Audiència. 1998

09.05.02

Televisió local. Televisió de Terrassa (TV20). Audiència per sexe i edat. Relatius. 1997

09.06

Serveis telefònics de l'Ajuntament. Servei d'informació 010

09.06.01

Serveis telefònics de l'Ajuntament. Servei d'informació 010. Trucades rebudes. 1991-2003

09.06.02

Serveis telefònics de l'Ajuntament. Servei d'informació 010. Atencions per internet. 2003

09.06.03

Serveis telefònics de l'Ajuntament. Servei d'informació 010. Distribució de trucades per intervals horaris. 1995-2002

09.06.04

Serveis telefònics de l'Ajuntament. Servei d'informació 010. Mitjana de trucades. 2003

09.07

Serveis telefònics de l'Ajuntament. Tràmits per telèfon. Resum de la relació de tràmits per serveis. 2002

09.08

Serveis telefònics de l'Ajuntament. Telefonia

09.08.01

Serveis telefònics de l'Ajuntament. Telefonia. Distribució de trucades per intervals horaris. 2003

09.08.02

Serveis telefònics de l'Ajuntament. Telefonia. Mitjana de trucades diàries. 2003

09.09

Serveis telefònics de l'Ajuntament. Internet

09.09.01

Serveis telefònics de l'Ajuntament. Internet. Pàgines visitades. 1999-2003

09.09.02

Serveis telefònics de l'Ajuntament. Internet. Missatges gestionats. 2002-2003

09.10

Atenció presencial de l'Ajuntament de Terrassa.

09.10.01

Atenció presencial de l'Ajuntament de Terrassa. Tipus d'atencions. Resum. 2003

09.10.02

Atenció presencial de l'Ajuntament de Terrassa. Tipus d'atencions per Oficines Municipals de Districte. 2003

09.11

Servei de carteria de l'Ajuntament de Terrassa. Tipus de cartes. 2003

09.12

Registre general de l'Ajuntament de Terrassa.Resum d'entrada de documents classificats per àrees de destí. 2003

09.13

Punt d'Informació Juvenil

09.13.01

Punt d'Informació Juvenil. Consultes per sexe i grup d'edat. 2003

09.13.02

Punt d'Informació Juvenil. Consultes per qualitat de l'usuari, tipus i resolució. 2003

09.13.03

Punt d'Informació Juvenil. Registre de consultes per temes i mesos. 2003

09.14

Pla de la Societat de la Informació de Terrassa

09.14.01

Pla de la Societat de la Informació de Terrassa. Accessibilitat als punts d'internet gratuïts. 1998-2003

09.14.02

Pla de la Societat de la Informació de Terrassa. Alfabetització digital

09.14.02.01

Pla de la Societat de la Informació de Terrassa. Alfabetització digital. Tipologia de cursos i inscripcions als punts d'accés. 2003

09.14.02.02

Pla de la Societat de la Informació de Terrassa. Alfabetització digital. Cursos i inscripcions a les escoles de Primària. 2003

09.14.02.03

Pla de la Societat de la Informació de Terrassa. Alfabetització digital. Tipologia de cursos i inscripcions a les entitats ciutadanes. 2002

09.14.03

Pla de la Societat de la Informació de Terrassa. Promoció de xarxes ciutadanes a www.terrassa.net. 2003

09.14.04

Pla de la Societat de la Informació de Terrassa. Llicències i metres de canalització. 1998-2003

 

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari