Anuari Estadístic de Terrassa 2004:
10. Sanitat i salut pública

 

10.01

Atenció Primària

10.01.01

Atenció Primària. Localització i serveis. 2003

10.01.02

Atenció Primària. Utilització dels serveis. 2003

10.02

Oferta hospitalària de Terrassa

10.02.01

Oferta hospitalària de Terrassa. Serveis. 2002

10.02.02

Oferta hospitalària de Terrassa. Recursos humans. 2002

10.02.03

Oferta hospitalària de Terrassa. Cobertura sanitària. 2002

10.03

Medicina preventiva. Mútua Egara. 1996-2003

10.04

Assistència sanitària

10.04.01

Assistència sanitària. Mútua Egara. Visites mèdiques. 1996-2003

10.04.02

Assistència sanitària. Mútua Egara. Accidents atesos. 1996-2003

10.05

Salut escolar

10.05.01

Salut escolar. Drogodependència. Prevenció a les escoles. 2003

10.05.02

Salut escolar. Diversos. 1993-2003

10.05.03

Salut escolar. Vacunacions. 1995-2003

10.06

Consulta sexual jove. 1994-2003

10.07

Interrupció voluntària de l'embaràs. Lloc de residència. 1989-2003

10.08

Drogodependència

10.08.01

Inicis de tractament per drogaaddicció. Grups d'edat. Terrassa i el Vallès Occidental. 1995-2002

10.08.02

Inicis de tractament per drogaaddicció. Nivell d'instrucció. Terrassa i el Vallès Occidental. 1996-2002

10.08.03

Inicis de tractament per drogaaddicció. Situació laboral. Terrassa i el Vallès Occidental. 1996-2002

10.08.04

Inicis de tractament per drogaaddicció. Droga principal. Terrassa i el Vallès Occidental. 1995-2002

10.08.05

Inicis de tractament per drogaadicció. Edat inici consum droga principal. Terrassa i el Vallès Occidental. 2000-2002

10.08.06

Inicis de tractament per drogaadicció. Sexe. Terrassa i Vallès Occidental. 2000-2002

10.08.07

Inicis de tractament per drogaadicció. Inicis per CAS. Terrassa i el Vallès Occidental. 2000-2002

10.09

Tuberculosi

10.09.01

Casos nous de tuberculosi. Terrassa, Vallès Occidental. 1987-2003

10.09.02

Casos nous de tuberculosi. Edat. Vallès Occidental. 1990-2003

10.10

Síndrome d'immunodeficiència adquirida. Diagnòstics de sida. 1991-2003

10.11

Brots epidèmics. Casos notificats. 2002

10.12

Causes de mortalitat a Terrassa

10.12.01

Causes de mortalitat a Terrassa. Grans grups de malaties. Sexe. 2002

10.12.02

Causes de mortalitat a Terrassa. Grans grups de malaties. Rànking sexe.Total. 2002

10.12.03

Causes de mortalitat a Terrassa. Grans grups de malalties. Grups d'edat. 2002

10.13

Servei de pompes fúnebres

10.13.01

Servei de pompes fúnebres. Serveis efectuats. 1991-2002

10.13.02

Servei de pompes fúnebres. Classificació dels serveis. 1991-1995 i 1998-2002

10.13.03

Servei de pompes fúnebres. Classificació de les defuncions. 1991-2002

10.13.04

Servei de pompes fúnebres. Enterraments, trasllats i recepcions segons l'edat del finat. 1991-2002

10.13.05

Servei de pompes fúnebres. Destí dels trasllats. 1991-2002

10.13.06

Servei de pompes fúnebres. Procedència dels trasllats. 1991-2002

10.13.07

Servei de pompes fúnebres. Utilització de les sales de vetllatori. 1991-2002

10.13.08

Servei de pompes fúnebres. Cementiri. 1996 i 1998-1999

10.14

Oficines de farmàcia. 1975-2001

10.15

Actuacions diverses de sanitat. 1993-2003

10.16

Regions sanitàries a Terrassa. Edat i sexe. 2003

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari