Anuari Estadístic de Terrassa 2004:
11. Medi ambient

11.01

Zona verda

11.01.01

Zona verda. Zones verdes de la ciutat

11.01.02

Superfície de les zones verdes. Districtes i barris. 2003

11.02

Arbrat al carrer. Espècies i unitats. 2003

11.03

Estatus de l'avifauna del Parc de Vallparadís. 2003

11.04

Recollida d'escombraries

11.04.01

Recollida d'escombraries. Tipologia. Absoluts. 1991-2003

11.04.02

Recollida d'escombraries. Residus sòlids urbans. Mesos. 2003

11.04.03

Recollida d'escombraries. Recursos humans del servei de neteja. 1991-2003

11.04.04

Recollida d'escombraries. Contenidors cremats o destrossats. 1993-2003

11.04.05

Recollida d'escombraries. Contenidors de recollida selectiva. Districtes. 2003

11.05

Control del medi ambient urbà

11.05.01

Qualitat de l'aire. Concentració mitjana mensual de SO2 i fums negres. Estació 1. 1994-2002

11.05.02

Qualitat de l'aire. Concentració mitjana mensual de SO2 i fums negres. Estació 2. 1993-95, 1997-2002

11.05.03

Qualitat de l'aire. Concentració mitjana mensual de SO2 i fums negres. Estació 3. 1994-2002

11.05.04

Qualitat de l'aire. Concentració mitjana mensual de SO2 i fums negres. Estació 4. 1994-2002

11.05.05

Qualitat de l'aire. Concentració mitjana mensual de SO2 i fums negres. Estació 6. 1994-2002

11.05.06

Qualitat de l'aire. Concentració mitjana mensual de SO2 i fums negres. Estació 8. 1994-2002

11.05.07

Qualitat de l'aire. Concentració mitjana mensual de SO2 i fums negres. Estació 14. 1994-2002

11.05.08

Qualitat de l'aire. Concentració mitjana mensual de SO2 i fums negres. Total. 1994-2002

11.05.09

Qualitat de l'aire. Concentració mitjana mensual de SO2. Estació automàtica 1. 1999-2003

11.05.10

Qualitat de l'aire. Conc. mitjana mensual de partícules en suspensió (PTS). Estació 2. 1993-2003

11.05.11

Qualitat de l'aire. Conc. mitjana mensual de partícules en suspensió (PTS). Estació 15. 1995-2002

11.05.12

Qualitat de l'aire. Conc. mitjana mensual de partícules en suspensió (PTS). Estació automàtica. 1999-2002

11.05.13

Qualitat de l'aire. Concentració mitjana mensual de partícules en suspensió (PM10). 2002-2003

11.05.14

Qualitat de l'aire. Diòxid de nitrogen (NO2). Estació automàtica.1994-2003

11.05.15

Qualitat de l'aire. Ozó (O3). Estació automàtica. 1994-2003

11.05.16

Control del medi ambient urbà. Monòxid de carboni (CO). Estació automàtica. 1994-2003

11.06

Llicències ambientals

11.06.01

Llicències ambientals. Autorització ambiental. 2003

11.06.02

Llicències ambientals. Tipus. 2003

11.06.03

Llicències ambientals. Permís municipal. Tipus. 2003

11.06.04

Llicències ambientals. Comunicació ambiental. Tipus. 2003

 

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari