Anuari Estadístic de Terrassa 2004:
13. Ensenyament i recerca

13.01

Escoles bressol

13.01.01

Escoles bressol. Escoles bressol públiques. 2004

13.01.02

Llars d'Infants. Generalitat. Curs 2003-2004

13.01.03

Escoles bressol. Municipals. Curs 2003-2004

13.02

Ensenyament primari

13.02.01

Ensenyament primari. Centres d'ensenyament primari. 2004

13.02.02

Ensenyament primari. Curs 2003-2004

13.03

Educació especial. Curs 2003-2004

13.04

Ensenyament secundari

13.04.01

Ensenyament secundari. Centres d'ensenyament secundari. 2004

13.04.02

Ensenyament secundari. ESO i Batxillerat. Curs 2003-2004

13.04.03

Ensenyament secundari. Centres de Cicles Formatius. Curs 2003-2004

13.04.04

Ensenyament secundari. Cicles formatius per famílies. Curs 2003-2004

13.05

Ensenyaments especialitzats

13.05.01

Ensenyaments especialitzats. Escola Municipal La Llar. Curs 2003-2004

13.05.02

Ensenyaments especialitzats. Escola de Música. Curs 2003-2004

13.05.03

Ensenyaments especialitzats. Conservatori Professional Municipal de Música. Curs 2003-2004

13.05.04

Ensenyaments especialitzats. Escola Municipal d'Art. Curs 2003-2004

13.06

Quadre comparatiu de l'ensenyament no superior. Cursos 1997-2004

13.07

Ensenyament universitari

13.07.01

Ensenyament universitari. Centres d'ensenyament universitari. 2004

13.07.02

Ensenyament universitari. UPC. Plans reformats. 2003-2004

13.07.03

Ensenyament universitari. UPC. Estudiants de Tercer Cicle. Cursos acadèmics 1993-2004

13.07.04

Ensenyament universitari. Universitat Pompeu Fabra. Alumnes residents a Terrassa. Cursos 1994/95-2003/04

13.07.05

Ensenyament universitari. Universitat Pompeu Fabra. Alumnes residents a Terrassa. Doctorat. Cursos 1994/95-1997/98 i 1999/00-2003/04

13.07.06

Ensenyament universitari. Universitat Nacional d'Educació a Distància. Alumnes. Curs 2003-2004

13.07.07

Ensenyament universitari. UAB. Alumnes residents a Terrassa. Curs 2003-2004

13.07.08

Ensenyament universitari. UB. Alumnes residents a Terrassa. Pla nou. Curs 2003-2004

13.07.09

Ensenyament universitari. UB. Alumnes residents a Terrassa. Postgrau. Cursos 2000/01-2003/04

13.07.10

Ensenyament universitari. UB. Alumnes residents a Terrassa.Tercer Cicle. Cursos 1996/97-2003/04

13.07.11

Ensenyament universitari. Universitat Oberta de Catalunya. Alumnes residents a Terrassa. Curs 2003-2004

13.07.12

Ensenyament universitari. Institut del Teatre. Alumnes. Especialitat d'interpretació. Curs 2003-2004

13.07.13

Ensenyament Universitari. Universitat Internacional de Catalunya. Alumnes terrassencs. 2002-2003

13.07.14

Ensenyament Universitari. Universitat Internacional de Catalunya. Alumnes terrassencs de Tercer Cicle. 2002-2003

13.07.15

Ensenyament Universitari. Universitat de Vic. Alumnes terrassencs. 2003-2004

13.07.16

Ensenyament Universitari. Universitat de Lleida. Alumnes terrassencs. 2003-2004

13.07.17

Ensenyament Universitari. Universitat de Girona. Alumnes terrassencs. 2003-2004

13.07.18

Ensenyament universitari. Alumnes matriculats en centres universitaris a Terrassa. Curs 2003-2004

13.08

Cursos de català

13.08.01

Cursos de català. Cursos de català per a adults. Cursos generals i a empreses. 2003

13.08.02

Cursos de català. Centre d'Autoaprenentatge de català. 1997-2003

13.09

Escoles d'adults. Alumnes. Curs 2003-2004

13.10

Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa. Alumnes matriculats per idioma i nivell. Curs 2003-2004

13.11

Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudis

13.11.01

Mobilitat obligada intramunicipal per desplaçaments residència-estudis. 1999

13.11.02

Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudis. Mitjà de transport. 1996

13.11.03

Percentatge d'estudiants que estudien a diferent barri d'on viuen. 1999

 

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari