Anuari Estadístic de Terrassa 2004:
17. Seguretat ciutadana

17.01

Jutjats de primera instància i Instrucció

17.01.01

Jutjats de primera instància i Instrucció. Moviments totals per jurisdicció. 1997-2002

17.01.02

Jutjats de primera instància i Instrucció. Moviments totals per jurisdicció. 2002

17.02

Jutjats penal. Moviments per jurisdicció. 1995-2002

17.03

Jutjat Social. Moviments per jurisdicció. 2000-2002

17.04

Serveis penitenciaris i de Rehabilitació

17.04.01

Serveis penitenciaris i de Rehabilitació. Població reclusa per grups d'edat i sexe en centres penitenciaris amb residència a Terrassa, Província de Barcelona i Catalunya. Desembre 2003

17.04.02

Serveis penitenciaris i de Rehabilitació. Situació processal-penal amb residència a Terrassa. 2001-2003

17.04.03

Serveis penitenciaris i de Rehabilitació. Durada de la condemna dels interns amb residència a Terrassa. Per edat i sexe. 2002-2003

17.05

Policia Municipal

17.05.01

Policia Municipal. Accidents amb ferits. 1994-2003

17.05.02

Policia Municipal. Accidents sense ferits. 1994-2003

17.05.03

Policia Municipal. Accidents amb morts. 1994-2003

17.05.04

Policia Municipal. Denúncies. Locals. 1994-2003

17.05.05

Policia Municipal. Denúncies. Trànsit. 1994-2003

17.05.06

Policia Municipal. Control d'índex delictiu. Districtes i barris. 1995-2003

17.05.07

Policia Municipal. Control d'índex delictiu. Total per mesos. 1994-2003

17.05.08

Policia Municipal. Control d'índex delictiu. Mesos. Tipus. 2003

17.05.09

Policia Municipal. Control d'índex delictiu. Detinguts i identificats. 2000-2003

17.05.10

Policia Municipal i Cos Nacional de Policia. Detinguts. 1999-2003

17.05.11

Policia Municipal. Novetats. Policia de trànsit. Mesos. 1995-2003

17.05.12

Policia Municipal. Novetats. Policia de trànsit. Districtes. 1995-2003

17.05.13

Policia Municipal. Novetats. Policia de trànsit. Mesos. Tipus. 2003

17.05.14

Policia Municipal. Novetats. Policia de seguretat ciutadana/judicial. Mesos. 1994-2003

17.05.15

Policia Municipal. Novetats. Policia de seguretat ciutadana/judicial. Districtes. 1995-2003

17.05.16

Policia Municipal. Novetats. Policia de seguretat ciutadana/judicial. Mesos. Tipus. 2003

17.05.17

Policia Municipal. Novetats. Policia administrativa. Mesos. 1994-2003

17.05.18

Policia Municipal. Novetats. Policia administrativa. Districtes. 1995-2003

17.05.19

Policia Municipal. Novetats. Policia administrativa. Mesos. Tipus. 2003

17.05.20

Policia Municipal. Novetats. Policia assistencial. Mesos. 1994-2003

17.05.21

Policia Municipal. Novetats. Policia assistencial. Districtes. 1995-2003

17.05.22

Policia Municipal. Novetats. Policia assistencial. Mesos. Tipus. 2003

17.05.23

Policia Municipal. Recursos humans. 2003

17.05.24

Policia Municipal. Parc mòbil. 2003

17.05.25

Policia Municipal. Personal de la Unitat Administrativa de Via Pública. 2003

17.06

Unitat de Trànsit

17.06.01

Unitat de trànsit. Actuació a la via pública. Senyalització vertical. 2003

17.06.02

Unitat de trànsit. Actuació a la via pública. Senyalització horitzontal. 2003

17.06.03

Unitat de trànsit. Senyalització vertical. Material utilitzat. 2003

17.06.04

Unitat de trànsit. Semàfors. 2003

17.06.05

Unitat de Trànsit. Recursos humans i parc mòbil. 2003

17.07

Bombers

17.07.01

Bombers. Recursos humans i Parc Mòbil. 2003

17.07.02

Bombers. Serveis segons tipus. 1996-2003

17.08

Unitat de Protecció Civil

17.08.01

Unitat de Protecció Civil. Fogueres de Sant Joan. 2003

17.08.02

Unitat de Protecció Civil. Intervencions en actes de foc. Tipus i mes. 2003

17.08.03

Protecció Civil. Recursos humans i parc mòbil. 2003

17.08.04

Unitat de Protecció Civil. Incendis forestals. 2003

 

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari