Anuari Estadístic de Terrassa 2004:
18. Urbanisme i habitatge

18.01

Llicències d'obres. Comparació de llicències sol.licitades i llicències resoltes. 2003

18.02

Llicències d'obres d'obres majors.

18.02.01

Llicències d'obres majors. Resum. 2003

18.02.02

Llicències d'obres majors. Evolució d'obres majors atorgades. Habitatges. 1986-2003

18.02.03

Llicències d'obres majors. Evolució d'obres majors atorgades. Locals comercials. 1986-2003

18.02.04

Llicències d'obres majors. Evolució d'obres majors atorgades. Naus industrials. 1986-2003

18.02.05

Llicències d'obres majors. Evolució d'obres majors atorgades. Total. 1986-2003

18.02.06

Llicències d'obres majors. Evolució d'obres majors sol.licitades. Total sol.licituds. 1988-2003

18.02.07

Llicències d'obres majors. Unitats i superfícies d'edificació de nova planta. Barris. 2003

18.03

Llicències d'obres menors

18.03.01

Llicències d'obres menors. Evolució d'obres menors sol.licitades. Total anual. 1988-2003

18.03.02

Llicències d'obres menors. Tipologia de les llicències atorgades. 2003

18.03.03

Llicències d'obres menors. Evolució d'obres menors, rases i tanques i sitges sol.licitades. 1994-2003

18.04

Oferta d'habitatge de nova construcció a les principals ciutats mitjanes de Catalunya

18.04.01

Oferta d'habitatge de nova construcció a les principals ciutats mitjanes de Catalunya. Tipus de promoció d'habitatge. 2003

18.04.02

Oferta d'habitatge de nova construcció a les principals ciutats mitjanes de Catalunya. Oferta, superfície i valor dels habitatges. 2003

18.04.03

Oferta d'habitatge de nova construcció a les principals ciutats mitjanes de Catalunya. Estratificació de les promocions segons el número de dormitoris del producte moda i la superfície. 2003

18.04.04

Oferta d'habitatge de nova construcció a les principals ciutats mitjanes de Catalunya. Promocions segons tipus d'edificació. 2003

18.04.05

Oferta d'habitatge de nova construcció a les principals ciutats mitjanes de Catalunya. Nombre d'habitatges per promoció. 2003

18.04.06

Oferta d'habitatge de nova construcció a les principals ciutats mitjanes de Catalunya. Habitatges en oferta venuts i lliures. 2003

18.04.07

Oferta d'habitatge de nova construcció a les principals ciutats mitjanes de Catalunya. Ritme de vendes. 2000-2003

18.04.08

Habitatges construïts de nova planta. Terrassa. 1992-2003

18.05

Oferta d'habitatge de segona mà a Catalunya

18.05.01

Oferta d'habitatge de segona mà a Catalunya. Superfície i preu de venda. 2000-2003

18.05.02

Oferta d'habitatge de segona mà a Catalunya. Preu de venda segons tipus. 2003

18.06

Comparació preus obra nova/preus segona mà d'habitatges a Catalunya

18.06.01

Comparació preus obra nova/preus segona mà d'habitatges a Catalunya. Preu mitjà comptat. 2000-2003

18.06.02

Comparació preus obra nova/preus segona mà d'habitatges a Catalunya. Preu mitjà per superfície construïda. 2000-2003

18.07

Oferta d'habitatge de lloguer a Catalunya. Lloguer mitjà contractual.1998-2003

18.08

Servei Jove d'Habitatge

18.08.01

Servei Jove d'Habitatge. Resum d'activitats. 2002-2003

18.08.02

Servei Jove d'Habitatge. Programa Joves. Sol.licituds. 2001-2003

18.08.03

Servei Jove d'Habitatge. Programa Col.lectius persones amb dificultats. Sol.licituds. 2003

18.09

Cens d'habitatges

18.09.01

Cens d'habitatges. Habitatges per tipus. Districtes. 1991

18.09.02

Cens d'habitatges. Habitatges per tipus, edificis, locals. Vallès Occidental. 2001

18.09.03

Cens d'habitatges. Habitatges familiars per any de construcció. Districtes. 1991

18.09.04

Cens d'habitatges. Habitatges familiars per superfície. Districtes. 1991

18.09.05

Cens d'habitatges. Habitatges familiars per superfície i nombre de persones. 1991

18.09.06

Cens d'habitatges. Habitatges familiars per instal.lacions. Districtes. 1991

18.09.07

Cens d'habitatges. Habitatges familiars per règim de tinença. Districtes. 1991

18.10

Cadastre

18.10.01

Cadastre. Parcel.les segons superfície construïda. 2003

18.10.02

Cadastre. Polígons fiscals de valoració cadastral. 2002

18.10.03

Cadastre. Dimensió dels habitatges. 2003

18.10.04

Cadastre. Valor de l'immobiliari rústic 1990-1996

18.10.05

Cadastre. Valor de l'immobiliari urbà. 1990-2004

18.10.06

Cadastre. Resum cadastral. Districtes i barris. 2003

18.10.07

Cadastre. Unitats urbanes d'ús habitatge. Districtes i barris. 2003

18.11

Impost de béns immobles

18.11.01

Impost de béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica. 1991-1997 i 1999-2000

18.11.02

Impost de béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana. 1990-2000

18.12

Guals

18.12.01

Guals. Nombre de vehicles. Districtes i barris. 2003

18.12.02

Guals. Amplada aproximada. Districtes i barris. 2003

18.13

Mobiliari urbà. Tipologia. Districtes. 2002

18.14

Tipologia dels vials. 2004

18.15

Toponomàstica.

18.15.01

Toponomàstica. Nom dels carrers segons personatges i temes. 2004

18.15.02

Toponomàstica. Incidències nomenclàtor. 2000-2004

18.16

Úsos del sòl. Sòl urbà i urbanitzable. Terrassa i Vallès Occidental. 1991-2003

 

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari