Anuari Estadístic de Terrassa 2004:
20. Finances municipals

 

 

20.01

Pressupostos municipals consolidats. Evolució dels ingressos/despeses per organismes. 1996-2003

20.02

Pressupostos municipals consolidats. Evolució dels ingressos per capítols comptables. 1991-2003

20.03

Pressupostos municipals consolidats. Evolució de la despesa per capítols comptables. 1991-2003

20.04

Pressupostos municipals consolidats. Serveis centrals i entitats autònomes. Capítols. Ingressos. 2003

20.05

Pressupostos municipals consolidats. Total serveis centrals i societats municipals. Capítols. Ingressos. 2003

20.06

Pressupostos municipals consolidats. Serveis centrals i entitats autònomes. Capítols. Despeses. 2003

20.07

Pressupostos municipals consolidats. Total Serveis centrals i societats municipals. Capítols. Despeses. 2003

 

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari