Anuari Estadístic de Terrassa 2004:
Dades sobre els municipis del districte de Terrassa

 

 

ANNEX01

Territori

01.01

Indicadors geogràfics. Superfície municipal i altitud

ANNEX02

Població

02.01

Piràmide d'edats

02.01.01

Piràmide d'edats. Castellbisbal. Edat i sexe. 2001

02.01.02

Piràmide d'edats. Matadepera. Edat i sexe. 2001

02.01.03

Piràmide d'edats. Rellinars. Edat i sexe. 2001

02.01.04

Piràmide d'edats. Rubí. Edat i sexe. 2001

02.01.05

Piràmide d'edats. Sant Cugat del Vallès. Edat i sexe. 2001

02.01.06

Piràmide d'edats. Ullastrell. Edat i sexe. 2001

02.01.07

Piràmide d'edats. Vacarisses. Edat i sexe. 2001

02.01.08

Piràmide d'edats. Viladecavalls. Edat i sexe. 2001

02.02

Origen de la població

02.02.01

Origen de la població. Castellbisbal. Lloc de naixement. Sexe. 2001

02.02.02

Origen de la població. Matadepera. Lloc de naixement. Sexe. 2001

02.02.03

Origen de la població. Rellinars. Lloc de naixement. Sexe. 2001

02.02.04

Origen de la població. Rubí. Lloc de naixement. Sexe. 2001

02.02.05

Origen de la població. Sant Cugat del Vallès. Lloc de naixement. Sexe. 2001

02.02.06

Origen de la població. Ullastrell. Lloc de naixement. Sexe. 2001

02.02.07

Origen de la població. Vacarisses. Lloc de naixement. Sexe. 2001

02.02.08

Origen de la població. Viladecavalls. Lloc de naixement. Sexe. 2001

02.03

Nivell d'instrucció per grups d'edat

02.03.01

Nivell d'instrucció per grups d'edat. Castellbisbal. Edat. 2001

02.03.02

Nivell d'instrucció per grups d'edat. Matadepera. Edat. 2001

02.03.03

Nivell d'instrucció per grups d'edat. Rellinars. Edat. 2001

02.03.04

Nivell d'instrucció per grups d'edat. Rubí. Edat. 2001

02.03.05

Nivell d'instrucció per grups d'edat. Sant Cugat del Vallès. Edat. 2001

02.03.06

Nivell d'instrucció per grups d'edat. Ullastrell. Edat. 2001

02.03.07

Nivell d'instrucció per grups d'edat. Vacarisses. Edat. 2001

02.03.08

Nivell d'instrucció per grups d'edat. Viladecavalls. Edat. 2001

ANNEX03

Treball

03.01

Població en relació amb l'activitat

03.01.01

Població en relació amb l'activitat. Sexe. 2001

03.01.02

Població en relació amb l'activitat. 2001

03.01.02.01

Població en relació amb l'activitat. Castellbisbal. Professió. Ocupats. Sexe. 2001

03.01.02.02

Població en relació amb l'activitat. Matadepera. Professió. Ocupats. Sexe. 2001

03.01.02.03

Població en relació amb l'activitat. Rellinars. Professió. Ocupats. Sexe. 2001

03.01.02.04

Població en relació amb l'activitat. Rubí. Professió. Ocupats. Sexe. 2001

03.01.02.05

Població en relació amb l'activitat. Sant Cugat del Vallès. Professió. Ocupats. Sexe. 2001

03.01.02.06

Població en relació amb l'activitat. Ullastrell. Professió. Ocupats. Sexe. 2001

03.01.02.07

Població en relació amb l'activitat. Vacarisses. Professió. Ocupats. Sexe. 2001

03.01.02.08

Població en relació amb l'activitat. Viladecavalls. Professió. Ocupats. Sexe. 2001

03.02

Evolució de l'atur mensual. 2003

03.03

Atur segons sexe i grups d'edat. 2003

03.04

Atur segons nivell formatiu. 2003

03.05

Atur segons grups professionals. 2003

03.06

Atur per sectors d'activitat. 2003

ANNEX04

Estructura empresarial

04.01

Evolució de l'estructura empresarial

04.01.01

Evolució de l'estructura empresarial. Castellbisbal. Empreses empleadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2002

04.01.02

Evolució de l'estructura empresarial. Matadepera.Empreses empleadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2002

04.01.03

Evolució de l'estructura empresarial. Rubí. Empreses empleadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2002

04.01.04

Evolució de l'estructura empresarial. Sant Cugat del Vallès. Empreses empleadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2002

04.01.05

Evolució de l'estructura empresarial. Ullastrell. Empreses empleadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2002

04.01.06

Evolució de l'estructura empresarial. Vacarisses. Empreses empleadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2002

04.01.07

Evolució de l'estructura empresarial. Viladecavalls. Empreses empleadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica.Grans sectors d'activitat. 1993-2002

04.02

Activitat Econòmica sectorial segons les altes fiscals. Evolució de les activitats econòmiques. CAE 1. 1995-96 i 1998

04.03

Exportacions de les empreses. Classificació aranzelària de mercaderies. Seccions.Pessetes. 2000

04.04

Exportacions de les empreses. Classificació aranzelària de mercaderies. Seccions. Euros. 2000

ANNEX05.

Consum d'aigua i d'energia

05.01

Consum d'aigua i d'energia. Consum d'electricitat. Rubí i Sant Cugat del Vallès. 1998

05.02

Consum d'aigua i d'energia. Consum d'aigua. Rubí i Sant Cugat del Vallès. 1998

05.03

Consum d'aigua i d'energia. Consum de gas canalitzat. Rubí i Sant Cugat del Vallès. 1998

ANNEX06

Rendes locals. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 1998

ANNEX07

Transports

07.01

Parc de vehicles. Tipologia. Rubí i Sant Cugat del Vallès. 1998

07.02

Transport. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Rubí i Sant Cugat del Vallès. 1998

ANNEX08

Comunicacions

08.01

Comunicacions. Correus i telègrafs. Activitat. Rubí i Sant Cugat del Vallès. 1997

08.02

Telèfons. Línies en servei. 1995-1997

ANNEX09

Ensenyament

09.01

Ensenyament. Rubí. Centres i Alumnes. 1997-98

09.02

Ensenyament. Sant Cugat del Vallès. Centres i Alumnes. 1997-98

ANNEX10

Urbanisme

10.01

Activitat urbanística. Rubí. 1996

10.02

Activitat urbanística. Sant Cugat del Vallès. 1999

ANNEX11

Finances municipals

11.01

Pressupost consolidat per organismes. Rubí. 1998

11.02

Pressupost consolidat per organismes. Sant Cugat del Vallès. 1998

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari