Anuari Estadístic de Terrassa 2006:
Presentació de l'Alcalde

Un any més, l’Anuari estadístic de Terrassa recopila les principals estadístiques de tots els àmbits d’activitat que permeten conèixer l’evolució de la ciutat. Són dades que demostren el creixement de Terrassa i que, alhora, ens ajuden a planificar les noves polítiques municipals. Una de les principals prioritats del Govern és fer de Terrassa una ciutat equilibrada, en consonància amb les necessitats de la ciutadania i, sobretot, preparada per assumir els nous reptes del segle XXI.

L’Anuari estadístic també creix. Aquest recull inclou cada any noves informacions, fruit de la important tasca d’actualització i ampliació de les dades que porta a terme l’Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat, de Foment de Terrassa. Un treball que compta amb la col·laboració dels tècnics i de les tècniques de les diferents àrees municipals, així com de les entitats i institucions locals. En aquesta ocasió, l’Anuari estadístic incorpora diverses novetats, entre les quals destaquen les dades de la Sindicatura Municipal de Greuges, les estadístiques de demandes d’ocupació i de contractacions de persones estrangeres, o les dades de construcció d’habitatges de protecció oficial.

Aquest gran volum d’informació converteix l’Anuari estadístic en una eina de consulta de molta utilitat i de gran accessibilitat, ja que les dades es poden obtenir en diferents formats. L’Ajuntament de Terrassa, coneixedor de la importància de facilitar l’accés de la informació a la ciutadania, edita l’Anuari en format imprès i en CD, però també el posa a disposició de tothom a través d’Internet i del web municipal. Les noves tecnologies de la comunicació fan possible donar a conèixer Terrassa i la seva evolució arreu del món. Unes dades que demostren que Terrassa és una ciutat dinàmica i amb moltes potencialitats de futur.

 

 PERE NAVARRO i MORERA

 Alcalde de Terrassa

 

 

 

 Terrassa, novembre de 2006

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari