Anuari Estadístic de Terrassa 2006:
Crèdits

Equip redactor de l’Anuari Estadístic de Terrassa 2006:

Ajuntament de Terrassa,

Servei d’Anàlisi, Programació i Estadística:

Josep M. Escofet i Figueras, enginyer tècnic industrial, llicenciat en Ciències Polítiques, magíster en Disseny i Estadístiques en Ciències de la Salut, cap del Servei d’Anàlisi, Programació i Estadística de l’Ajuntament de Terrassa

Virtudes Rius i Vico, llicenciada en Informàtica, cap del Departament d’Estadística

Dante Antón i Gil, llicenciat en Antropologia, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, tècnic estadístic

Unitat de Sistemes d'Informació Geogràfica i del Padró Municipal d'Habitants:

Jesús Romero i Blasco, llicenciat en Geografia, cap de la Unitat de Sistemes d'Informació Geogràfica

Francesc-Xavier Pruñanosa i Moya, tècnic d’informàtica gràfica

Cambra Oficial de comerç i Indústria de Terrassa,

Servei d’Estudis Econòmics:

Antoni Munuera i Màñez, llicenciat en Ciències Econòmiques, cap del Servei de Creació d’Empreses i del Servei d’Estudis Econòmics

Foment de Terrassa SA,

Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa (OESST):

Xavier Muñoz i Torrent, llicenciat en Geografia, magíster en Gestió Pública, postgraduat en Direcció i organització de sistemes d'informació, cap de l’OESST; coordinador de l'Equip Redactor de l'Anuari

Daniel Reixach i de Linares, llicenciat en Geografia, tècnic de l’OEST

Enric Sanllehí i Bitrià, llicenciat en Geografia i Història, postgraduat en Intervenció i Gestió del Paisatge, tècnic-analista de l'OESST

Jordi Font i Ballesté, llicenciat en Geografia, postgraduat en Mètodes i Tècniques per a l’estudi de la població, becari del Centre d’Estudis Demogràfics a l’OEST

Maria Llordella i Puig, llicenciada en Biologia, enginyera tècnica d’indústries agroalimentàries, suport administratiu de l'OESST

Amb la col·laboració de CCOO i UGT

Aquest Anuari forma part del Pla d’Estadística de Catalunya 2006-2009

(Llei 2/2006, de 6 de març)

Foment de Terrassa SA és una empresa certificada per la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 (certificació ER-0348/02) l'abast de la qual inclou procediments per a realitzar l'Anuari Estadístic de Terrassa

Correspondència i consultes:

Foment de Terrassa SA - Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, Carretera de Martorell 95, 3a planta - 08224 Terrassa, Correu electrònic: oest@terrassa.org - Web: http://www.terrassa.org

Copyright del conjunt © Ajuntament de Terrassa

Copyright específic © per a cadascuna de les fonts referenciades

Producció: Foment de Terrassa SA, Ajuntament de Terrassa

Disseny cobertes: Regidoria de Comunicació, Ajuntament de Terrassa i creacions Gràfiques Canigó

Fotografia de la coberta: Seda brodada del s.XVII, Benarès (India). CDMT núm. Reg.00555

Impressió: Creacions Gràfiques Canigó, SL

ISBN: 84-86838-79-7

Drets reservats per a tots els països

No es permet la reproducció total o parcial d’aquest llibre, ni la compilació en un sistema informàtic, ni la transmissió per qualsevol forma o mitjà, ja sia electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o altres mitjans, ni el préstec, lloguer, o qualsevol altra forma de cessió de l’ús de l’exemplar, sense el permís previ per escrit dels propietaris del copyright.

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari