Anuari Estadístic de Terrassa 2008:
Presentació de l'Alcalde

Teniu a les mans, o en format electrònic, una nova edició d’una obra que, sens dubte, constitueix l’eina més útil per a conèixer la situació socioeconòmica de Terrassa i la seva l'evolució. L’Anuari Estadístic de Terrassa, editat en versió impresa i en CD, i disponible a través del web municipal, abasta una gran varietat d'àmbits d’anàlisi, que creixen any rere any des de la primera edició, ja fa dotze anys. Demografia, urbanisme, treball, medi ambient... L’anuari abasta pràcticament tot allò que sigui quantificable i que serveixi per a prendre el pols de la ciutat

Aquesta darrera edició, a més d’actualitzar dins del possible totes les estadístiques publicades en anys anteriors, incorpora disset nous indicadors, concretament dins dels àmbits de Transport, comunicació, medi ambient, cultura, participació i urbanisme. Així, ara també podrem consultar, entre altres, l’evolució dels usuaris del servei de préstec de bicicletes Ambicia’t, el nombre d’assistents als cursos i tallers dels centres cívics o l’estatus de l’avifauna a Terrassa.

Aquestes noves estadístiques vénen a ampliar, encara més, el ventall de temes tractats per l’anuari. Precisament, la multiplicitat d'àmbits tractats i la permanent actualització de dades són els elements clau que el converteixen en un document de referència per a l'anàlisi de la realitat de la ciutat.

Un any més, aquest anuari dóna resposta a la necessitat d'informació fiable i actualitzada que té l'administració per a planificar i prestar serveis, però també dóna resposta a les necessitats d’informació del sector privat, en un mercat en què la informació és sempre un dels principals actius d'una empresa. 

 PERE NAVARRO i MORERA

 Alcalde de Terrassa

 Terrassa, novembre de 2008

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari