Anuari Estadístic de Terrassa 2008:
Crèdits

Equip redactor de l’Anuari Estadístic de Terrassa 2008:

Ajuntament de Terrassa,

Servei d’Anàlisi, Programació i Estadística:

Virtudes Rius i Vico, llicenciada en Informàtica, cap del Departament d’Estadística

Dante Antón i Gil, llicenciat en Antropologia, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, tècnic estadístic

Unitat de Sistemes d'Informació Geogràfica i del Padró Municipal d'Habitants:

Jesús Romero i Blasco, llicenciat en Geografia, cap de la Unitat de Sistemes d'Informació Geogràfica

Francesc-Xavier Pruñanosa i Moya, tècnic d’informàtica gràfica

Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa

Servei d’Estudis Econòmics:

Antoni Munuera i Màñez, llicenciat en Ciències Econòmiques, cap del Servei de Creació d’Empreses i del Servei d’Estudis Econòmics

Foment de Terrassa SA,

Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa (OESST):

Xavier Muñoz i Torrent, llicenciat en Geografia, magíster en Gestió Pública, postgraduat en Direcció i organització de sistemes d'informació, cap de l’OESST; coordinador de l'Equip Redactor de l'Anuari

Marc Armengol i Rabal, llicenciat en Geografia, postgraduat en Gestió de la mobilitat, magíster professional d’Estudis Territorials i Urbanístics, diploma de Tècnic Urbanista, tècnic-analista de l'OESST

Enric Sanllehí i Bitrià, llicenciat en Geografia i Història, postgraduat en Intervenció i Gestió del Paisatge, tècnic-analista de l'OESST

Maria Llordella i Puig, llicenciada en Biologia, enginyera tècnica d’indústries agroalimentàries, suport administratiu de l'OESST

Amb la col·laboració de CCOO i UGT

Aquest Anuari forma part del Pla d’Estadística de Catalunya 2006-2009

(Llei 2/2006, de 6 de març)

Foment de Terrassa SA és una empresa certificada per la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 (certificació ER-0348/02) l'abast de la qual inclou procediments per a realitzar l'Anuari Estadístic de Terrassa

Correspondència i consultes:

Foment de Terrassa SA - Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, Carretera de Martorell 95, 3a planta - 08224 Terrassa, Correu electrònic: oest@terrassa.cat - Web: http://www.terrassa.cat

Copyright del conjunt © Ajuntament de Terrassa

Copyright específic © per a cadascuna de les fonts referenciades

Producció: Foment de Terrassa SA, Ajuntament de Terrassa

Disseny cobertes: Regidoria de Comunicació, Ajuntament de Terrassa i Prismàtic Arts Gràfiques, SA

Fotografia de portada: Nano Burgers with lettuce. Imatge presa amb un microscopi electrònic d’una estructura de test per validar el procés de fabricació d’un dispositiu MEMS (Micro Electro Mechanical System). Jordi Llobet (CNM-IMB CSIC) i Laura Barrachina (Baolab Microsystems, www.baolab.com). Guanyadora del 1r premi al Micro & Nano Graph Contest celebrat durant la 34 International Conference on Micro & Nano Engineering 08.

Impressió: Prismàtic Arts Gràfiques, SA

Drets reservats per a tots els països

No es permet la reproducció total o parcial d’aquest llibre, ni la compilació en un sistema informàtic, ni la transmissió per qualsevol forma o mitjà, ja sia electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o altres mitjans, ni el préstec, lloguer, o qualsevol altra forma de cessió de l’ús de l’exemplar, sense el permís previ per escrit dels propietaris del copyright.

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari