Anuari Estadístic de Terrassa 2008:
Altres webs estadístiques o d'informació socioeconòmica

Eurostat UE

DGXVI - Urban Audit

FAO - Statistics Data Base

OCDE - Territorial Development

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Indicadors de l'economia catalana - Departament d'Economia i Finances

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Estadístiques laborals - Departament de Treball

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Hipermapa. Atles electrònic de Catalunya

Centre d'Estudis Demogràfics (CED)

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Diputació de Barcelona - Xarxa d'Observatoris del Mercat de Treball - Programa HERMES

Diputació de Barcelona - Xarxa de municipis per la qualitat

Banco de España

Banco Bilbao Vizcaya Argentària - Servicio de Estudios

Caixa de Catalunya - Informes econòmics

La Caixa - Servei d’Estudis

Ministerio de trabajo y Asuntos sociales. Estadísticas

Instituto Nacional de Empleo (INEM)

Ajuntament de Barcelona - Anuari Estadístic

Ajuntament de Granollers - Pla Estratègic - Estadístiques

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat - Anuari Estadístic

Ajuntament de Manresa - Manresa en xifres

Ajuntament de Mataró - Institut Municipal de Promoció Econòmica

Ajuntament de Rubí - Rubidades

Ajuntament de Sabadell - Sabadell en xifres

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet - Anuari estadístic

Ajuntament de Vic - Xifres

IBQV

El Perfil de la Ciutat - Indicadors bàsics de qualitat de vida

Pacte Industrial de la RMB - SIMAE

Eurocities - Eurociutats

Associació de les Col·lectivitats Tèxtils Europees - Adaptex - Estudis

Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya - Informació econòmica i estadística

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona - Catalunya estadística

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa

ESADE - Flaixos sectorials

Societat de Taxació - Preus mitjans de l'habitatge

 

 

 

 

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari