Anuari estadístic 2011
Terrassa 2011 Anuari estadístic 2011. Ajuntament de Terrassa

02 Població

02.01
Densitat de la població per barris. 2011
(212,49 K)
02.02
Evolució de la població. 1543-2011
(10,45 K)
02.03
Piràmides d'edat
02.03.01
Piràmide d'edats. Districte 1
Grups quinquennals. 2011

(4,43 K)
02.03.01.01
Piràmide d'edats. Districte 1
Barri Pl.Catalunya-Escola Industrial. Grups quinquennals. 2011

(4,30 K)
02.03.01.02
Piràmide d'edats. Districte 1
Barri Cementiri Vell. Grups quinquennals. 2011

(4,34 K)
02.03.01.03
Piràmide d'edats. Districte 1
Barri Centre. Grups quinquennals. 2011

(4,31 K)
02.03.01.04
Piràmide d'edats. Districte 1
Barri Vallparadís. Grups quinquennals. 2011

(4,27 K)
02.03.01.05
Piràmide d'edats. Districte 1
Barri Antic Poble de Sant Pere. Grups quinquennals. 2011

(4,27 K)
02.03.02
Piràmide d'edats. Districte 2
Grups quinquennals. 2011

(4,41 K)
02.03.02.01
Piràmide d'edats. Districte 2
Barri Montserrat. Grups quinquennals. 2011

(4,17 K)
02.03.02.02
Piràmide d'edats. Districte 2
Barri Vilardell. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.02.03
Piràmide d'edats. Districte 2
Barri Torre-Sana. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.02.04
Piràmide d'edats. Districte 2
Barri Ca n'Anglada. Grups quinquennals. 2011

(4,28 K)
02.03.03
Piràmide d'edats. Districte 3
Grups quinquennals. 2011

(4,31 K)
02.03.03.01
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Can Parellada. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.03.02
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Les Fonts. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.03.03
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Can Jofresa. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.03.04
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Guadalhorce. Grups quinquennals. 2011

(4,30 K)
02.03.03.05
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Can Palet II. Grups quinquennals. 2011

(4,29 K)
02.03.03.06
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Xúquer. Grups quinquennals. 2011

(4,45 K)
02.03.03.07
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Segle XX. Grups quinquennals. 2011

(4,37 K)
02.03.03.08
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Can Palet. Grups quinquennals. 2011

(4,26 K)
02.03.04
Piràmide d'edats. Districte 4
Grups quinquennals. 2011

(4,33 K)
02.03.04.01
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri Ca n'Aurell. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.04.02
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri La Maurina. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.04.03
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri La Cogullada. Grups quinquennals. 2011

(4,38 K)
02.03.04.04
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri Roc Blanc. Grups quinquennals. 2011

(4,15 K)
02.03.04.05
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri Can Palet de Vista Alegre. Grups quinquennals. 2011

(4,05 K)
02.03.04.06
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri Les Martines. Grups quinquennals. 2011

(4,15 K)
02.03.05
Piràmide d'edats. Districte 5
Grups quinquennals. 2011

(4,28 K)
02.03.05.01
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Sant Pere. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.05.02
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Pla del Bon Aire. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.05.03
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Can Roca. Grups quinquennals. 2011

(4,13 K)
02.03.05.04
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Poble Nou-Zona Esportiva. Grups quinquennals. 2011

(4,30 K)
02.03.05.05
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Torrent d'en Pere Parres. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.05.06
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Can Boada (Casc Antic). Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.05.07
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Can Boada del Pi. Grups quinquennals. 2011

(4,20 K)
02.03.05.08
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Can Gonteres. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.05.09
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Pla del Bon Aire-El Garrot. Grups quinquennals. 2011

(4,31 K)
02.03.06
Piràmide d'edats. Districte 6
Grups quinquennals. 2011

(4,33 K)
02.03.06.01
Piràmide d'edats. Districte 6
Barris Les Arenes-La Grípia-Can Montllor. Grups quinquennals. 2011

(4,09 K)
02.03.06.02
Piràmide d'edats. Districte 6
Barri Sant Llorenç. Grups quinquennals. 2011

(4,24 K)
02.03.06.03
Piràmide d'edats. Districte 6
Barri Sant Pere Nord. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.06.04
Piràmide d'edats. Districte 6
Barri Ègara. Grups quinquennals. 2011

(4,32 K)
02.03.06.05
Piràmide d'edats. Districte 6
Barri Can Tusell. Grups quinquennals. 2011

(4,24 K)
02.03.07
Piràmide d'edats. Terrassa
Grups quinquennals. 2011

(3,97 K)
02.03.08
Piràmide d'edats. Edats any a any per sexe. 2011
(9,99 K)
02.03.09
Estructura d'edats. Districtes i barris. 2011
(4,86 K)
02.04
Composició de la família
02.04.01
Composició de la família. Edat i sexe
Estadístics. Districtes i barris. 2011

(5,00 K)
02.04.02
Composició de la família. Edat
Total. Estadístics. Districtes i barris. 2011

(3,25 K)
02.04.03
Composició de la família. Envelliment
Districtes i barris. 2011

(8,46 K)
02.04.04
Composició de la família. Membres per unitat familiar
Total. Districtes i barris. Absoluts. 2011

(4,83 K)
02.04.05
Composició de la família. Membres per unitat familiar
Total. Districtes i barris. Relatius. 2011

(4,46 K)
02.04.06
Composició de la família. Membres per unitat familiar
Estadístics. Districtes i barris. 2011

(3,43 K)
02.05
Nupcialitat
02.05.01
Nupcialitat. Registre Civil
Matrimonis inscrits segons tipus de celebració. 2000-2010

(1,84 K)
02.05.02
Nupcialitat. Registre de parelles de fet
Unions segons tipus. 1997-2010

(1,71 K)
02.06
Origen de la població
02.06.01
Origen de la població. Lloc de naixement
Districtes i barris. 2011

(11,49 K)
02.06.02
Origen de la població. Lloc de naixement
Edat. 2011

(3,36 K)
02.06.03
Origen de la població. Edat i nacionalitat. 2011
(5,78 K)
02.06.04
Origen de la població. Europa
Districtes i barris. 2011

(5,75 K)
02.06.05
Origen de la població. Amèrica
Districtes i barris. 2011

(6,37 K)
02.06.06
Origen de la població. Àfrica, Àsia i Oceania
Districtes i barris. 2011

(6,59 K)
02.06.07
Origen de la població. Nacionalitats per sexe. 2011
(10,02 K)
02.07
Nivell d'instrucció
02.07.01
Nivell d'instrucció. Dones
Edat. 2011

(4,04 K)
02.07.02
Nivell d'instrucció. Homes
Edat. 2011

(4,26 K)
02.07.03
Nivell d'instrucció. Total
Edat. 2011

(4,05 K)
02.07.04
Nivell d'instrucció. Dones
Districtes i barris. 2011

(10,54 K)
02.07.05
Nivell d'instrucció. Homes
Districtes i barris. 2011

(10,61 K)
02.07.06
Nivell d'instrucció. Total
Districtes i barris. 2011

(10,52 K)
02.07.07
Nivell d'instrucció. Lloc de naixement. 2011
(4,78 K)
02.07.08
Nivell d'instrucció. País de nacionalitat. 2011
(6,65 K)
02.08
Moviment de la població
02.08.01
Moviment de la població. Moviment natural
02.08.01.01
Moviment de la població. Moviment natural
Evolució dels naixements per mes i sexe. 2010

(3,68 K)
02.08.01.02
Moviment de la població. Moviment natural
Naixements per districte, barri i sexe. 2010

(3,40 K)
02.08.01.03
Moviment de la població. Moviment natural
Evolució de les defuncions per mes i sexe. 2010

(3,63 K)
02.08.01.04
Moviment de la població. Moviment natural
Defuncions per districte, barri i sexe. 2010

(3,44 K)
02.08.01.05
Moviment de la població. Moviment natural
Evolució de les defuncions per edat i sexe. 2000-2010

(21,09 K)
02.08.01.06
Moviment de la població. Moviment natural
Evolució de les defuncions per mes i edat. 2010

(3,27 K)
02.08.01.07
Moviment de la població. Moviment natural
Naixements-defuncions per districte, barri i sexe. 2010

(5,24 K)
02.08.01.08
Moviment de la població. Moviment natural
Evolució per mes i sexe. 2010

(3,61 K)
02.08.02
Moviment de la població. Moviment migratori
02.08.02.01
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució de les emigracions amb destí a l'estranger per mes i sexe. 2010

(1,82 K)
02.08.02.02
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució de les emigracions amb destí a altres municipis d'Espanya per mes i sexe. 2010

(1,78 K)
02.08.02.03
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució de les emigracions per mes i sexe. 2010

(3,86 K)
02.08.02.04
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució de les immigracions procedents de l'estranger per mes i sexe. 2010

(1,83 K)
02.08.02.05
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució de les immigracions procedents d'altres municipis d'Espanya per mes i sexe. 2010

(1,83 K)
02.08.02.06
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució de les immigracions per mes i sexe. 2010

(3,54 K)
02.08.02.07
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució del saldo migratori amb l'estranger per mes i sexe. 2010

(1,88 K)
02.08.02.08
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució del saldo migratori amb altres municipis d'Espanya per mes i sexe. 2010

(1,92 K)
02.08.02.09
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució del saldo migratori per mes i sexe. 2010

(3,57 K)
02.08.02.10
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució del moviment migratori per districte i barri. 2010

(3,09 K)
02.08.02.11
Moviment de la població. Moviment migratori per edats
Dones. 2010

(2,30 K)
02.08.02.12
Moviment de la població. Moviment migratori per edats
Homes. 2010

(2,30 K)
02.08.02.13
Moviment de la població. Moviment migratori per edats
Total. 2010

(2,28 K)
02.08.02.14
Moviment de la població. Moviment migratori
Balanç total per mes i sexe. 2010

(3,87 K)
02.08.02.15
Moviment de la població. Moviment migratori
Emigració per districte de procedència i Comunitat de destí. 2010

(3,40 K)
02.08.02.16
Moviment de la població. Moviment migratori
Immigració per Comunitat de procedència i districte de destí. 2010

(3,36 K)
02.08.02.17
Moviment de la població. Moviment migratori
Saldo migratori (immigració-emigració). Districtes. 2010

(3,43 K)
02.08.02.18
Moviment de la població. Moviment migratori
Emigració intramunicipal. Districtes. 2010

(2,13 K)
02.08.02.19
Moviment de la població. Moviment migratori
Immigració intramunicipal. Districtes. 2010

(2,10 K)
02.08.02.20
Moviment de la població. Moviment migratori
Saldo migratori intramunicipal. Districtes. 2010

(2,16 K)
02.08.02.21
Moviment de la població. Moviment migratori
Tipologies de canvis interns de residència. 1999-2010

(2,09 K)
02.08.02.22
Moviment de la població. Moviment migratori
Municipis amb els quals Terrassa manté un major saldo migratori positiu. 2010

(3,79 K)
02.08.02.23
Moviment de la població. Moviment migratori
Municipis amb els quals Terrassa manté un major saldo migratori negatiu. 2010

(3,28 K)
02.08.02.24
Moviment de la població. Moviment migratori
Municipis amb els quals existeixen més moviments migratoris. 2010

(4,04 K)
02.08.02.25
Moviment de la població. Moviment migratori
Saldo i moviments migratoris per edats. 2010

(4,60 K)
02.08.02.26
Moviment de la població. Moviment migratori
Emigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Dones. 2010

(4,96 K)
02.08.02.27
Moviment de la població. Moviment migratori
Emigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Homes. 2010

(4,91 K)
02.08.02.28
Moviment de la població. Moviment migratori
Emigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Total. 2010

(4,29 K)
02.08.02.29
Moviment de la població. Moviment migratori
Immigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Dones. 2010

(4,27 K)
02.08.02.30
Moviment de la població. Moviment migratori
Immigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Homes. 2010

(4,26 K)
02.08.02.31
Moviment de la població. Moviment migratori
Immigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Total. 2010

(4,30 K)
02.08.02.32
Moviment de la població. Moviment migratori
Comarques i països. 2010

(7,01 K)
02.08.03
Moviment de la població. Esperança de vida
02.08.03.01
Moviment de la població. Esperança de vida
Dones. 2002

(13,22 K)
02.08.03.02
Moviment de la població. Esperança de vida
Homes. 2002

(13,44 K)
02.08.03.03
Moviment de la població. Esperança de vida
Total. 2002

(13,18 K)
02.08.04
Moviment de la població. Onomàstica
02.08.04.01
Moviments de la població. Onomàstica
Noms més freqüents entre la població nascuda a Terrassa. 2010

(2,45 K)
02.08.04.02
Moviments de la població. Onomàstica
Cognoms més freqüents entre la població resident a Terrassa. 2010

(2,42 K)
02.09
Cens lingüístic. Coneixement del Català
02.09.01
Coneixement del català. Sexe i Edat. 2001
(4,20 K)
02.09.02
Coneixement del català. Districtes i barris
Dones. 2001

(3,65 K)
02.09.03
Coneixement del català. Districtes i barris
Homes. 2001

(3,67 K)
02.09.04
Coneixement del català. Districtes i barris
Total. 2001

(3,75 K)
02.10
Població de Terrassa segons seccions censals
02.10.01
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 1
Secccions censals i sexe. 1 de gener 2011

(1,95 K)
02.10.02
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 2
Secccions censals i sexe. 1 de gener de 2011

(1,78 K)
02.10.03
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 3
Seccions censals i sexe. 1 de gener de 2011

(1,88 K)
02.10.04
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 4
Seccions censals i sexe. 1 de gener de 2011

(2,04 K)
02.10.05
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 5
Seccions censals i sexe. 1 de gener de 2011

(2,10 K)
02.10.06
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 6
Seccions censals i sexe. 1 de gener de 2011

(2,07 K)

Es requereix el programari Adobe Acrobat Reader