Anuari estadístic 2011
Terrassa 2011 Anuari estadístic 2011. Ajuntament de Terrassa

Crèdits

Equip redactor de l’Anuari Estadístic de Terrassa 2011:

Ajuntament de Terrassa,

Serveis de Tecnologia, Logística i Qualitat

Virtudes Rius i Vico, llicenciada en Informàtica, cap del Departament d’Estadística

Dante Antón i Gil, llicenciat en Antropologia, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, tècnic estadístic

Unitat de Sistemes d'Informació Geogràfica i del Padró Municipal d'Habitants

Jesús Romero i Blasco, llicenciat en Geografia, cap de la Unitat de Sistemes d'Informació Geogràfica

Francesc-Xavier Pruñanosa i Moya, tècnic d’informàtica gràfica

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa,
Servei d’Estudis Econòmics:

Antoni Munuera i Máñez, llicenciat en Ciències Econòmiques,
cap del Servei de Creació d’Empreses i del Servei d’Estudis Econòmics

Foment de Terrassa SA,
Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa (OESST):

Xavier Muñoz i Torrent, llicenciat en Geografia, magíster en Gestió Pública, postgraduat en Direcció i organització de sistemes d'informació, cap de l’OESST; coordinador de l'Equip Redactor de l'Anuari

Marc Armengol i Rabal, llicenciat en Geografia, postgraduat en Gestió de la mobilitat, magíster professional d’Estudis Territorials i Urbanístics, diploma de Tècnic Urbanista, tècnic-analista de l'OESST

Enric Sanllehí i Bitrià, llicenciat en Geografia i Història, postgraduat en Intervenció i gestió del paisatge, tècnic-analista de l'OESST

Maria Llordella i Puig, llicenciada en Biologia, enginyera tècnica d’indústries agroalimentàries, suport administratiu de l'OESST

Amb la col·laboració de CCOO i UGT

Aquest Anuari forma part del Pla d’Estadística de Catalunya 2011-2014
(Llei 13/2010, de 21 de maig)


iso

Foment de Terrassa SA és una empresa certificada per la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 (certificació FS 549538) l'abast de la qual inclou procediments per a realitzar l'Anuari Estadístic de TerrassaCorrespondència i consultes:

Foment de Terrassa SA - Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa
Carretera de Martorell 95, 3a planta - 08224 Terrassa
Adreça electrònica: oest@terrassa.cat  - Web: http://www.terrassa.cat

Copyright del conjunt © Ajuntament de Terrassa
Copyright específic © per a cadascuna de les Fonts referenciades

Producció: Foment de Terrassa SA, Ajuntament de Terrassa
Disseny cobertes: Regidoria de Comunicació, Ajuntament de Terrassa i Prismàtic Arts Gràfiques, SA
Imatge de portada: Mostra d’estam de Sala & Badrinas (Terrassa), estiu 1897/1898. CDMT núm. Reg. 14270

ISBN: 2014-024X

Terrassa, novembre de 2011


Es requereix el programari Adobe Acrobat Reader