Anuari estadístic 2011
Terrassa 2011 Anuari estadístic 2011. Ajuntament de Terrassa

Índex per Edat

02.03.01
Piràmide d'edats. Districte 1
Grups quinquennals. 2011

(4,43 K)
02.03.01.01
Piràmide d'edats. Districte 1
Barri Pl.Catalunya-Escola Industrial. Grups quinquennals. 2011

(4,30 K)
02.03.01.02
Piràmide d'edats. Districte 1
Barri Cementiri Vell. Grups quinquennals. 2011

(4,34 K)
02.03.01.03
Piràmide d'edats. Districte 1
Barri Centre. Grups quinquennals. 2011

(4,31 K)
02.03.01.04
Piràmide d'edats. Districte 1
Barri Vallparadís. Grups quinquennals. 2011

(4,27 K)
02.03.01.05
Piràmide d'edats. Districte 1
Barri Antic Poble de Sant Pere. Grups quinquennals. 2011

(4,27 K)
02.03.02
Piràmide d'edats. Districte 2
Grups quinquennals. 2011

(4,41 K)
02.03.02.01
Piràmide d'edats. Districte 2
Barri Montserrat. Grups quinquennals. 2011

(4,17 K)
02.03.02.02
Piràmide d'edats. Districte 2
Barri Vilardell. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.02.03
Piràmide d'edats. Districte 2
Barri Torre-Sana. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.02.04
Piràmide d'edats. Districte 2
Barri Ca n'Anglada. Grups quinquennals. 2011

(4,28 K)
02.03.03
Piràmide d'edats. Districte 3
Grups quinquennals. 2011

(4,31 K)
02.03.03.01
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Can Parellada. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.03.02
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Les Fonts. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.03.03
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Can Jofresa. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.03.04
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Guadalhorce. Grups quinquennals. 2011

(4,30 K)
02.03.03.05
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Can Palet II. Grups quinquennals. 2011

(4,29 K)
02.03.03.06
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Xúquer. Grups quinquennals. 2011

(4,45 K)
02.03.03.07
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Segle XX. Grups quinquennals. 2011

(4,37 K)
02.03.03.08
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Can Palet. Grups quinquennals. 2011

(4,26 K)
02.03.04
Piràmide d'edats. Districte 4
Grups quinquennals. 2011

(4,33 K)
02.03.04.01
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri Ca n'Aurell. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.04.02
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri La Maurina. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.04.03
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri La Cogullada. Grups quinquennals. 2011

(4,38 K)
02.03.04.04
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri Roc Blanc. Grups quinquennals. 2011

(4,15 K)
02.03.04.05
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri Can Palet de Vista Alegre. Grups quinquennals. 2011

(4,05 K)
02.03.04.06
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri Les Martines. Grups quinquennals. 2011

(4,15 K)
02.03.05
Piràmide d'edats. Districte 5
Grups quinquennals. 2011

(4,28 K)
02.03.05.01
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Sant Pere. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.05.02
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Pla del Bon Aire. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.05.03
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Can Roca. Grups quinquennals. 2011

(4,13 K)
02.03.05.04
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Poble Nou-Zona Esportiva. Grups quinquennals. 2011

(4,30 K)
02.03.05.05
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Torrent d'en Pere Parres. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.05.06
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Can Boada (Casc Antic). Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.05.07
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Can Boada del Pi. Grups quinquennals. 2011

(4,20 K)
02.03.05.08
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Can Gonteres. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.05.09
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Pla del Bon Aire-El Garrot. Grups quinquennals. 2011

(4,31 K)
02.03.06
Piràmide d'edats. Districte 6
Grups quinquennals. 2011

(4,33 K)
02.03.06.01
Piràmide d'edats. Districte 6
Barris Les Arenes-La Grípia-Can Montllor. Grups quinquennals. 2011

(4,09 K)
02.03.06.02
Piràmide d'edats. Districte 6
Barri Sant Llorenç. Grups quinquennals. 2011

(4,24 K)
02.03.06.03
Piràmide d'edats. Districte 6
Barri Sant Pere Nord. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.06.04
Piràmide d'edats. Districte 6
Barri Ègara. Grups quinquennals. 2011

(4,32 K)
02.03.06.05
Piràmide d'edats. Districte 6
Barri Can Tusell. Grups quinquennals. 2011

(4,24 K)
02.03.07
Piràmide d'edats. Terrassa
Grups quinquennals. 2011

(3,97 K)
02.03.08
Piràmide d'edats. Edats any a any per sexe. 2011
(9,99 K)
02.03.09
Estructura d'edats. Districtes i barris. 2011
(4,86 K)
02.04.01
Composició de la família. Edat i sexe
Estadístics. Districtes i barris. 2011

(5,00 K)
02.04.02
Composició de la família. Edat
Total. Estadístics. Districtes i barris. 2011

(3,25 K)
02.06.02
Origen de la població. Lloc de naixement
Edat. 2011

(3,36 K)
02.06.03
Origen de la població. Edat i nacionalitat. 2011
(5,78 K)
02.07.01
Nivell d'instrucció. Dones
Edat. 2011

(4,04 K)
02.07.02
Nivell d'instrucció. Homes
Edat. 2011

(4,26 K)
02.07.03
Nivell d'instrucció. Total
Edat. 2011

(4,05 K)
02.08.01.05
Moviment de la població. Moviment natural
Evolució de les defuncions per edat i sexe. 2000-2010

(21,09 K)
02.08.01.06
Moviment de la població. Moviment natural
Evolució de les defuncions per mes i edat. 2010

(3,27 K)
02.08.02.11
Moviment de la població. Moviment migratori per edats
Dones. 2010

(2,30 K)
02.08.02.12
Moviment de la població. Moviment migratori per edats
Homes. 2010

(2,30 K)
02.08.02.13
Moviment de la població. Moviment migratori per edats
Total. 2010

(2,28 K)
02.08.02.25
Moviment de la població. Moviment migratori
Saldo i moviments migratoris per edats. 2010

(4,60 K)
02.08.02.26
Moviment de la població. Moviment migratori
Emigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Dones. 2010

(4,96 K)
02.08.02.27
Moviment de la població. Moviment migratori
Emigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Homes. 2010

(4,91 K)
02.08.02.28
Moviment de la població. Moviment migratori
Emigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Total. 2010

(4,29 K)
02.08.02.29
Moviment de la població. Moviment migratori
Immigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Dones. 2010

(4,27 K)
02.08.02.30
Moviment de la població. Moviment migratori
Immigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Homes. 2010

(4,26 K)
02.08.02.31
Moviment de la població. Moviment migratori
Immigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Total. 2010

(4,30 K)
02.08.03.01
Moviment de la població. Esperança de vida
Dones. 2002

(13,22 K)
02.08.03.02
Moviment de la població. Esperança de vida
Homes. 2002

(13,44 K)
02.08.03.03
Moviment de la població. Esperança de vida
Total. 2002

(13,18 K)
02.09.01
Coneixement del català. Sexe i Edat. 2001
(4,20 K)
03.04.02
Evolució de l'atur registrat segons sexe a l'OTG de Terrassa. Homes per edat. 1999-2010
(5,52 K)
03.04.03
Evolució de l'atur registrat segons sexe a l'OTG de Terrassa. Dones per edat. 1999-2010
(5,59 K)
03.04.04
Evolució de l'atur registrat segons sexe a l'OTG de Terrassa. Total per edat. 1999-2010
(5,69 K)
03.04.05
Evolució de l'atur registrat segons sexe. Atur juvenil. 1999-2010
(8,49 K)
03.04.06
Evolució de l'atur registrat segons sexe a l'OTG de Terrassa. Atur de les persones majors de 45 anys. 1999-2010
(8,44 K)
03.08.02
Atur registrat d'estrangers a l'OTG de Terrassa. Edat i sexe. 2010
(2,61 K)
03.09
Evolució de les demandes d'ocupació d'estrangers a l'OTG de Terrassa. 1998-2010
(4,25 K)
03.10.01
Contractacions laborals. Absoluts. 2010
(4,64 K)
03.10.02
Contractacions laborals. Contractacions laborals d'estrangers. 1999-2010
(4,93 K)
03.10.03
Contractacions laborals. Contractacions laborals per ETT. 1999-2010
(3,36 K)
03.14.05
Oferta de cursos de formació per a treballadors. Escola Superior de Comerç i Distribució
Perfil dels alumnes de Formació continuada. Curs 2010-2011

(2,09 K)
09.11.01
Servei d'Informació Juvenil. Usuaris per sexe i grup d'edat. 2010
(1,44 K)
09.12.04
Servei TerrassaPuntxarxa. Número d'usuaris per edats registrats al sistema d'accés a Internet municipal. 2006-2010
(2,01 K)
10.01.01
Govern Territorial de Salut (GTS) del Vallès Occidental Oest. Estructura per grups d'edat i sexe de la població. 2006-2010
(2,54 K)
10.07.01
Inicis de tractament per drogoaddicció. Grups d'edat
Terrassa i el Vallès Occidental. 2005-2010

(2,97 K)
10.08.02
Casos nous de tuberculosi. Edat
Vallès Occidental. 1991-2010

(3,50 K)
10.09.02
Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida. Casos de sida per grups d'edat. 1981-2010
(1,87 K)
10.09.05
Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida. Nous diagnòstics d'infecció per l'HIV per grups d'edat. 2001-2010
(1,87 K)
10.15
Regions sanitàries a Terrassa. Població per edat i sexe. 1 de gener de 2011
(2,90 K)
12.02.03
Serveis socials d'atenció primària. Usuaris atesos segons edat i barris. 2010
(7,14 K)
12.03.02
Atenció a la infància en situació d'alt risc. Població atesa segons sexe i edat. 2010
(1,67 K)
12.04
Servei de teleassistència. Persones ateses per gènere i franja d'edat. 2010
(1,46 K)
12.09.01.07
Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons l'edat
Homes. 2003-2010

(2,59 K)
12.09.01.08
Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons l'edat
Dones. 2003-2010

(2,56 K)
12.09.01.09
Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons l'edat
Total. 2003-2010

(2,55 K)
13.07.23
Ensenyament universitari. Escola Superior de Comerç i Distribució
Perfil de l'alumnat del Graduat en Direcció de Comerç i Distribució. Curs 2010-2011

(1,69 K)
17.02.01
Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació. Població reclusa per grups d'edat i sexe en centres penitenciaris amb residència a Terrassa i a la Província de Barcelona. 2010
(1,89 K)
17.02.02
Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació. Situació processal-penal amb residència a Terrassa. 2002-2003, 2005, 2007 i 2009-2010
(3,57 K)
17.02.03
Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació. Durada de la condemna dels interns amb residència a Terrassa
Per edat i sexe. 2010

(2,39 K)
AN.02.01.01
Piràmide d'edats. Castellbisbal
Edat i sexe. 2001

(4,01 K)
AN.02.01.02
Piràmide d'edats. Matadepera
Edat i sexe. 2001

(3,95 K)
AN.02.01.03
Piràmide d'edats. Rellinars
Edat i sexe. 2001

(3,87 K)
AN.02.01.04
Piràmide d'edats. Rubí
Edat i sexe. 2001

(4,02 K)
AN.02.01.05
Piràmide d'edats. Sant Cugat del Vallès
Edat i sexe. 2001

(4,06 K)
AN.02.01.06
Piràmide d'edats. Ullastrell
Edat i sexe. 2001

(3,96 K)
AN.02.01.07
Piràmide d'edats. Vacarisses
Edat i sexe. 2001

(3,93 K)
AN.02.01.08
Piràmide d'edats. Viladecavalls
Edat i sexe. 2001

(4,02 K)
AN.02.03.01
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Castellbisbal
Edat. 2001

(1,92 K)
AN.02.03.02
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Matadepera
Edat. 2001

(1,94 K)
AN.02.03.03
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Rellinars
Edat. 2001

(1,90 K)
AN.02.03.04
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Rubí
Edat. 2001

(1,97 K)
AN.02.03.05
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Sant Cugat del Vallès
Edat. 2001

(1,98 K)
AN.02.03.06
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Ullastrell
Edat. 2001

(1,91 K)
AN.02.03.07
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Vacarisses
Edat. 2001

(1,92 K)
AN.02.03.08
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Viladecavalls
Edat. 2001

(2,20 K)
AN.03.03
Atur segons sexe i grups d'edat. 2010
(2,76 K)

Es requereix el programari Adobe Acrobat Reader