Anuari estadístic 2011
Terrassa 2011 Anuari estadístic 2011. Ajuntament de Terrassa

Índex Geogràfic - Districtes

Documents específics de barris i districtes:

Mapa districtes veure per barris Centre Llevant Sud Ponent Nord-est Nord-Est

Documents comuns a tots els barris i districtes

01.03
Ciutat. Divisió per districtes
(202,47 K)
01.08
Territori. Districtes i Barris
(3,07 K)
02.03.01
Piràmide d'edats. Districte 1
Grups quinquennals. 2011

(4,43 K)
02.03.02
Piràmide d'edats. Districte 2
Grups quinquennals. 2011

(4,41 K)
02.03.03
Piràmide d'edats. Districte 3
Grups quinquennals. 2011

(4,31 K)
02.03.04
Piràmide d'edats. Districte 4
Grups quinquennals. 2011

(4,33 K)
02.03.05
Piràmide d'edats. Districte 5
Grups quinquennals. 2011

(4,28 K)
02.03.06
Piràmide d'edats. Districte 6
Grups quinquennals. 2011

(4,33 K)
02.03.09
Estructura d'edats. Districtes i barris. 2011
(4,86 K)
02.04.01
Composició de la família. Edat i sexe
Estadístics. Districtes i barris. 2011

(5,00 K)
02.04.02
Composició de la família. Edat
Total. Estadístics. Districtes i barris. 2011

(3,25 K)
02.04.03
Composició de la família. Envelliment
Districtes i barris. 2011

(8,46 K)
02.04.04
Composició de la família. Membres per unitat familiar
Total. Districtes i barris. Absoluts. 2011

(4,83 K)
02.04.05
Composició de la família. Membres per unitat familiar
Total. Districtes i barris. Relatius. 2011

(4,46 K)
02.04.06
Composició de la família. Membres per unitat familiar
Estadístics. Districtes i barris. 2011

(3,43 K)
02.06.01
Origen de la població. Lloc de naixement
Districtes i barris. 2011

(11,49 K)
02.06.04
Origen de la població. Europa
Districtes i barris. 2011

(5,75 K)
02.06.05
Origen de la població. Amèrica
Districtes i barris. 2011

(6,37 K)
02.06.06
Origen de la població. Àfrica, Àsia i Oceania
Districtes i barris. 2011

(6,59 K)
02.07.04
Nivell d'instrucció. Dones
Districtes i barris. 2011

(10,54 K)
02.07.05
Nivell d'instrucció. Homes
Districtes i barris. 2011

(10,61 K)
02.07.06
Nivell d'instrucció. Total
Districtes i barris. 2011

(10,52 K)
02.08.01.02
Moviment de la població. Moviment natural
Naixements per districte, barri i sexe. 2010

(3,40 K)
02.08.01.04
Moviment de la població. Moviment natural
Defuncions per districte, barri i sexe. 2010

(3,44 K)
02.08.01.07
Moviment de la població. Moviment natural
Naixements-defuncions per districte, barri i sexe. 2010

(5,24 K)
02.08.02.10
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució del moviment migratori per districte i barri. 2010

(3,09 K)
02.08.02.15
Moviment de la població. Moviment migratori
Emigració per districte de procedència i Comunitat de destí. 2010

(3,40 K)
02.08.02.16
Moviment de la població. Moviment migratori
Immigració per Comunitat de procedència i districte de destí. 2010

(3,36 K)
02.08.02.17
Moviment de la població. Moviment migratori
Saldo migratori (immigració-emigració). Districtes. 2010

(3,43 K)
02.08.02.18
Moviment de la població. Moviment migratori
Emigració intramunicipal. Districtes. 2010

(2,13 K)
02.08.02.19
Moviment de la població. Moviment migratori
Immigració intramunicipal. Districtes. 2010

(2,10 K)
02.08.02.20
Moviment de la població. Moviment migratori
Saldo migratori intramunicipal. Districtes. 2010

(2,16 K)
02.08.02.21
Moviment de la població. Moviment migratori
Tipologies de canvis interns de residència. 1999-2010

(2,09 K)
02.09.02
Coneixement del català. Districtes i barris
Dones. 2001

(3,65 K)
02.09.03
Coneixement del català. Districtes i barris
Homes. 2001

(3,67 K)
02.09.04
Coneixement del català. Districtes i barris
Total. 2001

(3,75 K)
02.10.01
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 1
Secccions censals i sexe. 1 de gener 2011

(1,95 K)
02.10.02
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 2
Secccions censals i sexe. 1 de gener de 2011

(1,78 K)
02.10.03
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 3
Seccions censals i sexe. 1 de gener de 2011

(1,88 K)
02.10.04
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 4
Seccions censals i sexe. 1 de gener de 2011

(2,04 K)
02.10.05
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 5
Seccions censals i sexe. 1 de gener de 2011

(2,10 K)
02.10.06
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 6
Seccions censals i sexe. 1 de gener de 2011

(2,07 K)
03.01.02
Població en relació amb l'activitat. Dones
Districtes i barris. 2001

(5,87 K)
03.01.03
Població en relació amb l'activitat. Homes
Districtes i barris. 2001

(6,08 K)
03.01.04
Població en relació amb l'activitat. Total
Districtes i barris. 2001

(6,21 K)
03.01.05
Població en relació amb l'activitat. Població activa
Districtes i barris. Dones. 2001

(4,37 K)
03.01.06
Població en relació amb l'activitat. Població activa
Districtes i barris. Homes. 2001

(4,38 K)
03.01.07
Població en relació amb l'activitat. Població activa
Districtes i barris. Total. 2001

(8,47 K)
03.01.09
Població en relació amb l'activitat. Ocupats per sectors d'activitat
Districtes i barris. Total. 2001

(4,56 K)
03.01.10
Població en relació amb l'activitat. Ocupats per sexe i activitat
Districtes i barris. 2001

(4,10 K)
03.01.11
Població en relació amb l'activitat. Ocupades
Sectors primari i indústria. Districtes i barris. Dones. 2001

(3,13 K)
03.01.12
Població en relació amb l'activitat. Ocupats
Sectors primari i indústria. Districtes i barris. Homes. 2001

(3,23 K)
03.01.13
Població en relació amb l'activitat. Ocupats
Sectors primari i indústria. Districtes i barris. Total. 2001

(3,23 K)
03.01.17
Població en relació amb l'activitat. Situació professional
Ocupades. Districtes i barris. Dones. 2001

(3,88 K)
03.01.18
Població en relació amb l'activitat. Situació professional
Ocupats. Districtes i barris. Homes. 2001

(3,85 K)
03.01.19
Població en relació amb l'activitat. Situació professional
Ocupats. Districtes i barris. Total. 2001

(3,90 K)
03.01.20
Població en relació amb l'activitat. Professió
Ocupades. Districtes i barris. Dones. 2001

(4,71 K)
03.01.21
Població en relació amb l'activitat. Professió
Ocupats. Districtes i barris. Homes. 2001

(4,79 K)
03.01.22
Població en relació amb l'activitat. Professió
Ocupats. Districtes i barris. Total. 2001

(4,85 K)
04.03.01
Activitat econòmica sectorial segons el Cens d'activitats. Estructura empresarial
Districtes. CAE 1. 2010

(15,63 K)
04.03.02
Activitat econòmica sectorial segons el Cens d'activitats. Estructura empresarial
Empreses. CAE 2. Districtes. 2010

(5,96 K)
04.03.03
Activitat econòmica sectorial segons el Cens d'activitats. Estructura empresarial
Professionals liberals. CAE-2. Districtes. 2010

(4,17 K)
04.03.04
Activitat econòmica sectorial segons el Cens d'activitats. Estructura empresarial
Artistes. CAE-2. Districtes. 2010

(1,80 K)
08.02.02
Parc de vehicles. Tipologia
Districtes i barris. 2010

(6,46 K)
11.01
Superfície de les zones verdes. Districtes i barris. 2011
(2,69 K)
11.04.05
Recollida d'escombraries. Contenidors de recollida selectiva
Districtes. 2010

(1,99 K)
12.02.03
Serveis socials d'atenció primària. Usuaris atesos segons edat i barris. 2010
(7,14 K)
15.02
Equipaments esportius municipals. Gestió
Districtes. 2010

(2,93 K)
16.01
Distribució del teixit associatiu. Associacions segons àmbit funcional i territorial
Districtes. 2011

(7,70 K)
17.03.06
Policia Municipal. Control d'índex delictiu
Districtes i barris. 2003-2010

(8,38 K)
17.03.12
Policia Municipal. Novetats
Policia de trànsit. Districtes. 2001-2010

(2,86 K)
17.03.15
Policia Municipal. Novetats
Policia de seguretat ciutadana/judicial. Districtes. 2001-2010

(2,69 K)
17.03.18
Policia Municipal. Novetats
Policia administrativa. Districtes. 2001-2010

(2,69 K)
17.03.21
Policia Municipal. Novetats
Policia assistencial. Districtes. 2000-2010

(2,74 K)
18.02.07
Llicències d'obres majors. Unitats i superfícies d'edificació de nova planta
Districtes. 2010

(3,28 K)
18.09.01
Cens d'habitatges. Habitatges per tipus
Districtes. 2001

(1,74 K)
18.09.03
Cens d'habitatges. Habitatges familiars per any de construcció
Districtes. 2001

(2,04 K)
18.09.04
Cens d'habitatges. Habitatges familiars per superfície
Districtes. 2001

(2,34 K)
18.09.06
Cens d'habitatges. Habitatges familiars per instal·lacions
Districtes. 2001

(1,81 K)
18.09.07
Cens d'habitatges. Habitatges familiars per règim de tinença
Districtes. 2001

(5,69 K)
18.10.01
Cadastre. Parcel·les segons superfície construïda. 2010
(6,53 K)
18.10.03
Cadastre. Dimensió dels habitatges. 2010
(5,54 K)
18.10.06
Cadastre. Resum cadastral
Districtes i barris. 2010

(5,56 K)
18.10.07
Cadastre. Unitats urbanes d'ús habitatge
Districtes i barris. 2010

(6,42 K)
18.12.01
Guals. Nombre de vehicles
Districtes i barris. 2010

(4,98 K)
18.12.02
Guals. Amplada aproximada
Districtes i barris. 2010

(8,03 K)
18.13
Mobiliari urbà. Tipologia
Districtes. 2007

(2,21 K)
19.01.01
Eleccions al Parlament Europeu. Participació
Barris. 2009

(213,17 K)
19.01.02
Eleccions al Parlament Europeu. Resultats
Primer partit més votat. Barris. 2009

(211,34 K)
19.01.03
Eleccions al Parlament Europeu. Resultats
Segon partit més votat. Barris. 2009

(212,33 K)
19.01.04
Eleccions al Parlament Europeu. Resultats
Districtes i barris. 2009

(5,50 K)
19.02.02
Eleccions Generals. Resultats
Primer partit més votat. Barris. 2008

(211,29 K)
19.02.03
Eleccions Generals. Resultats
Segon partit més votat. Barris. 2008

(211,31 K)
19.02.04
Eleccions Generals. Resultats
Districtes i barris. 2008

(7,82 K)
19.03.02
Eleccions al Parlament de Catalunya. Resultats
Primer partit més votat. Barris. 2010

(215,00 K)
19.03.03
Eleccions al Parlament de Catalunya. Resultats
Segon partit més votat. Barris. 2010

(215,07 K)
19.03.04
Eleccions al Parlament de Catalunya. Resultats
Districtes i barris. 2010

(5,60 K)
19.04.02
Eleccions Municipals. Resultats
Primer partit més votat. Barris. 2011

(214,89 K)
19.04.03
Eleccions Municipals. Resultats
Segon partit més votat. Barris. 2011

(216,36 K)
19.04.04
Eleccions Municipals. Resultats
Districtes i barris. 2011

(6,04 K)
19.05.02
Referèndum Constitució Europea. Resultats
Districtes i barris. 20/02/2005

(4,47 K)
19.06.02
Referèndum sobre la Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Resultats
Districtes i Barris. 18/06/2006

(4,41 K)

Es requereix el programari Adobe Acrobat Reader