Anuari estadístic 2011
Terrassa 2011 Anuari estadístic 2011. Ajuntament de Terrassa

Introducció

L’Anuari Estadístic de Terrassa s’estructura en 22 capítols temàtics que tracten sectorialment una selecció de la informació estadística disponible sobre la Ciutat. Cadascun d’aquests capítols s’organitza en taules codificades i inclou imatges gràfiques i cartografia per tal de facilitar la seva lectura. L’obra es complementa amb un Annex sobre dades generals dels altres municipis del districte terrassenc. La informació que conté l’Anuari es referencia per a cada concepte a la data més recent disponible, en funció de la seva fiabilitat estadística i de la seva significació temporal. Allà on ha estat possible s’han inclòs sèries històriques que permeten el seguiment dels fluxos de la informació en el temps.

L'obra és el resultat d'una autèntica integració d'esforços de les unitats operatives que gestionen informació local: d'una banda, els Serveis de Tecnologia, Logística i Qualitat i la Unitat de Sistemes d'Informació Geogràfica de l'Ajuntament de Terrassa, han aportat tota la informació continguda en els registres del padró municipal d'habitants i de les diverses taxes i impostos gestionats pel municipi, i han facilitat la traducció sobre suport cartogràfic d'aquells registres; d'una altra, el Servei d'Estudis Econòmics de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa ha facilitat les interessants bases de dades resultants dels seus registres i d'enquestes de conjuntura que duu a terme periòdicament; finalment, l'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa (Foment de Terrassa, SA) ha abocat a l'obra el banc de dades resultant de la integració d'informació original de la gestió de la promoció econòmica municipal, d'altres unitats de gestió del holding municipal i d'altres administracions i institucions que concorren en l'espai terrassenc.

L'esperit d'aquesta publicació no s'arrenglera amb l'estàtica ni amb la infal•libilitat. La present edició -com ja ho foren les anteriors- té la vocació d'erigir-se com a nucli d'una acció participativa contínua, que any a any s'amplia i es millora amb la incorporació de noves informacions provinents ja no només de l'estructura administrativa, sinó del camp de l'empresa, de la cultura i dels serveis de la Ciutat. Hom pretén que, actualitzant-se anualment, serveixi com a referent permanent del debat econòmic i social de la Ciutat, que exerceixi com a element aglutinador del coneixement sobre l'activitat ciutadana, cultural, científica, empresarial, financera, etc., que sigui plataforma de participació d'institucions, entitats, empreses i persones. L'Anuari és, doncs, una eina oberta.

En aquesta ocasió hem comptat amb la contribució d'un gran nombre d'institucions, empreses i entitats que han facilitat informació interessant per a la mesura de la situació terrassenca. A elles ens cal retre un ferm homenatge en agraïment a la seva aportació, certament significativa i que fa d'aquest Anuari un element de cooperació.

En reconeixement a aquesta feina cooperativa, l'Anuari Estadístic de Terrassa ha estat incorporat per sengles Lleis del Parlament, als Plans d'Estadística de Catalunya 1991-2004, 2000-2004, 2006-2009 i 2011-2014 elevant a la consideració d'oficials les dades i els indicadors que conté.L'EQUIP DE REDACCIÓ
Terrassa, novembre de 2011


Es requereix el programari Adobe Acrobat Reader