Anuari estadístic 2011
Terrassa 2011 Anuari estadístic 2011. Ajuntament de Terrassa

Dades sobre municipis del districte de Terrassa

AN.01
Territori
AN.01.01
Indicadors geogràfics. Superfície municipal i altitud
(1,70 K)
AN.02
Població
AN.02.01
Piràmide d'edats
AN.02.01.01
Piràmide d'edats. Castellbisbal
Edat i sexe. 2001

(4,01 K)
AN.02.01.02
Piràmide d'edats. Matadepera
Edat i sexe. 2001

(3,95 K)
AN.02.01.03
Piràmide d'edats. Rellinars
Edat i sexe. 2001

(3,87 K)
AN.02.01.04
Piràmide d'edats. Rubí
Edat i sexe. 2001

(4,02 K)
AN.02.01.05
Piràmide d'edats. Sant Cugat del Vallès
Edat i sexe. 2001

(4,06 K)
AN.02.01.06
Piràmide d'edats. Ullastrell
Edat i sexe. 2001

(3,96 K)
AN.02.01.07
Piràmide d'edats. Vacarisses
Edat i sexe. 2001

(3,93 K)
AN.02.01.08
Piràmide d'edats. Viladecavalls
Edat i sexe. 2001

(4,02 K)
AN.02.02
Origen de la població
AN.02.02.01
Origen de la població. Castellbisbal
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,66 K)
AN.02.02.02
Origen de la població. Matadepera
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,59 K)
AN.02.02.03
Origen de la població. Rellinars
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,14 K)
AN.02.02.04
Origen de la població. Rubí
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,66 K)
AN.02.02.05
Origen de la població. Sant Cugat del Vallès
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,77 K)
AN.02.02.06
Origen de la població. Ullastrell
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,28 K)
AN.02.02.07
Origen de la població. Vacarisses
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,59 K)
AN.02.02.08
Origen de la població. Viladecavalls
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,60 K)
AN.02.03
Nivell d'instrucció per grups d'edat
AN.02.03.01
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Castellbisbal
Edat. 2001

(1,92 K)
AN.02.03.02
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Matadepera
Edat. 2001

(1,94 K)
AN.02.03.03
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Rellinars
Edat. 2001

(1,90 K)
AN.02.03.04
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Rubí
Edat. 2001

(1,97 K)
AN.02.03.05
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Sant Cugat del Vallès
Edat. 2001

(1,98 K)
AN.02.03.06
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Ullastrell
Edat. 2001

(1,91 K)
AN.02.03.07
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Vacarisses
Edat. 2001

(1,92 K)
AN.02.03.08
Nivell d'instrucció per grups d'edat. Viladecavalls
Edat. 2001

(2,20 K)
AN.03
Treball
AN.03.01
Població en relació amb l'activitat
AN.03.01.01
Població en relació amb l'activitat. Sexe. 2001
(4,98 K)
AN.03.01.02
Població en relació amb l'activitat. Poblacions. 2001
AN.03.01.02.01
Població en relació amb l'activitat. Castellbisbal
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,14 K)
AN.03.01.02.02
Població en relació amb l'activitat. Matadepera
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,18 K)
AN.03.01.02.03
Població en relació amb l'activitat. Rellinars
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,09 K)
AN.03.01.02.04
Població en relació amb l'activitat. Rubí
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,18 K)
AN.03.01.02.05
Població en relació amb l'activitat. Sant Cugat del Vallès
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,21 K)
AN.03.01.02.06
Població en relació amb l'activitat. Ullastrell
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,15 K)
AN.03.01.02.07
Població en relació amb l'activitat. Vacarisses
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,12 K)
AN.03.01.02.08
Població en relació amb l'activitat. Viladecavalls
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,13 K)
AN.03.02
Evolució de l'atur mensual. 2010
(3,15 K)
AN.03.03
Atur segons sexe i grups d'edat. 2010
(2,76 K)
AN.03.04
Atur segons nivell formatiu. 2010
(2,13 K)
AN.03.05
Atur segons grups professionals. 2010
(2,19 K)
AN.03.06
Atur per sectors d'activitat. 2010
(3,15 K)
AN.04
Evolució de l'estructura empresarial
AN.04.01
Evolució de l'estructura empresarial. Castellbisbal
Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2010

(3,07 K)
AN.04.02
Evolució de l'estructura empresarial. Matadepera
Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2010

(2,90 K)
AN.04.03
Evolució de l'estructura empresarial. Rubí
Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2010

(3,16 K)
AN.04.04
Evolució de l'estructura empresarial. Sant Cugat del Vallès
Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2010

(3,17 K)
AN.04.05
Evolució de l'estructura empresarial. Ullastrell
Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2010

(2,90 K)
AN.04.06
Evolució de l'estructura empresarial. Vacarisses
Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2010

(2,97 K)
AN.04.07
Evolució de l'estructura empresarial. Viladecavalls
Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica.Grans sectors d'activitat. 1993-2010

(2,92 K)
AN.04.08
Evolució de l'estructura empresarial. Rellinars
Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica.Grans sectors d'activitat. 2001-2010

(2,36 K)

Es requereix el programari Adobe Acrobat Reader