Anuari estadístic 2011
Terrassa 2011 Anuari estadístic 2011. Ajuntament de Terrassa

Índex per Sexe

02.03.01
Piràmide d'edats. Districte 1
Grups quinquennals. 2011

(4,43 K)
02.03.01.01
Piràmide d'edats. Districte 1
Barri Pl.Catalunya-Escola Industrial. Grups quinquennals. 2011

(4,30 K)
02.03.01.02
Piràmide d'edats. Districte 1
Barri Cementiri Vell. Grups quinquennals. 2011

(4,34 K)
02.03.01.03
Piràmide d'edats. Districte 1
Barri Centre. Grups quinquennals. 2011

(4,31 K)
02.03.01.04
Piràmide d'edats. Districte 1
Barri Vallparadís. Grups quinquennals. 2011

(4,27 K)
02.03.01.05
Piràmide d'edats. Districte 1
Barri Antic Poble de Sant Pere. Grups quinquennals. 2011

(4,27 K)
02.03.02
Piràmide d'edats. Districte 2
Grups quinquennals. 2011

(4,41 K)
02.03.02.01
Piràmide d'edats. Districte 2
Barri Montserrat. Grups quinquennals. 2011

(4,17 K)
02.03.02.02
Piràmide d'edats. Districte 2
Barri Vilardell. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.02.03
Piràmide d'edats. Districte 2
Barri Torre-Sana. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.02.04
Piràmide d'edats. Districte 2
Barri Ca n'Anglada. Grups quinquennals. 2011

(4,28 K)
02.03.03
Piràmide d'edats. Districte 3
Grups quinquennals. 2011

(4,31 K)
02.03.03.01
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Can Parellada. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.03.02
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Les Fonts. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.03.03
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Can Jofresa. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.03.04
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Guadalhorce. Grups quinquennals. 2011

(4,30 K)
02.03.03.05
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Can Palet II. Grups quinquennals. 2011

(4,29 K)
02.03.03.06
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Xúquer. Grups quinquennals. 2011

(4,45 K)
02.03.03.07
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Segle XX. Grups quinquennals. 2011

(4,37 K)
02.03.03.08
Piràmide d'edats. Districte 3
Barri Can Palet. Grups quinquennals. 2011

(4,26 K)
02.03.04
Piràmide d'edats. Districte 4
Grups quinquennals. 2011

(4,33 K)
02.03.04.01
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri Ca n'Aurell. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.04.02
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri La Maurina. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.04.03
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri La Cogullada. Grups quinquennals. 2011

(4,38 K)
02.03.04.04
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri Roc Blanc. Grups quinquennals. 2011

(4,15 K)
02.03.04.05
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri Can Palet de Vista Alegre. Grups quinquennals. 2011

(4,05 K)
02.03.04.06
Piràmide d'edats. Districte 4
Barri Les Martines. Grups quinquennals. 2011

(4,15 K)
02.03.05
Piràmide d'edats. Districte 5
Grups quinquennals. 2011

(4,28 K)
02.03.05.01
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Sant Pere. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.05.02
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Pla del Bon Aire. Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.05.03
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Can Roca. Grups quinquennals. 2011

(4,13 K)
02.03.05.04
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Poble Nou-Zona Esportiva. Grups quinquennals. 2011

(4,30 K)
02.03.05.05
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Torrent d'en Pere Parres. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.05.06
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Can Boada (Casc Antic). Grups quinquennals. 2011

(4,23 K)
02.03.05.07
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Can Boada del Pi. Grups quinquennals. 2011

(4,20 K)
02.03.05.08
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Can Gonteres. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.05.09
Piràmide d'edats. Districte 5
Barri Pla del Bon Aire-El Garrot. Grups quinquennals. 2011

(4,31 K)
02.03.06
Piràmide d'edats. Districte 6
Grups quinquennals. 2011

(4,33 K)
02.03.06.01
Piràmide d'edats. Districte 6
Barris Les Arenes-La Grípia-Can Montllor. Grups quinquennals. 2011

(4,09 K)
02.03.06.02
Piràmide d'edats. Districte 6
Barri Sant Llorenç. Grups quinquennals. 2011

(4,24 K)
02.03.06.03
Piràmide d'edats. Districte 6
Barri Sant Pere Nord. Grups quinquennals. 2011

(4,25 K)
02.03.06.04
Piràmide d'edats. Districte 6
Barri Ègara. Grups quinquennals. 2011

(4,32 K)
02.03.06.05
Piràmide d'edats. Districte 6
Barri Can Tusell. Grups quinquennals. 2011

(4,24 K)
02.03.07
Piràmide d'edats. Terrassa
Grups quinquennals. 2011

(3,97 K)
02.03.08
Piràmide d'edats. Edats any a any per sexe. 2011
(9,99 K)
02.04.01
Composició de la família. Edat i sexe
Estadístics. Districtes i barris. 2011

(5,00 K)
02.06.07
Origen de la població. Nacionalitats per sexe. 2011
(10,02 K)
02.07.01
Nivell d'instrucció. Dones
Edat. 2011

(4,04 K)
02.07.02
Nivell d'instrucció. Homes
Edat. 2011

(4,26 K)
02.07.04
Nivell d'instrucció. Dones
Districtes i barris. 2011

(10,54 K)
02.07.05
Nivell d'instrucció. Homes
Districtes i barris. 2011

(10,61 K)
02.08.01.01
Moviment de la població. Moviment natural
Evolució dels naixements per mes i sexe. 2010

(3,68 K)
02.08.01.02
Moviment de la població. Moviment natural
Naixements per districte, barri i sexe. 2010

(3,40 K)
02.08.01.03
Moviment de la població. Moviment natural
Evolució de les defuncions per mes i sexe. 2010

(3,63 K)
02.08.01.04
Moviment de la població. Moviment natural
Defuncions per districte, barri i sexe. 2010

(3,44 K)
02.08.01.05
Moviment de la població. Moviment natural
Evolució de les defuncions per edat i sexe. 2000-2010

(21,09 K)
02.08.01.07
Moviment de la població. Moviment natural
Naixements-defuncions per districte, barri i sexe. 2010

(5,24 K)
02.08.01.08
Moviment de la població. Moviment natural
Evolució per mes i sexe. 2010

(3,61 K)
02.08.02.01
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució de les emigracions amb destí a l'estranger per mes i sexe. 2010

(1,82 K)
02.08.02.02
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució de les emigracions amb destí a altres municipis d'Espanya per mes i sexe. 2010

(1,78 K)
02.08.02.03
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució de les emigracions per mes i sexe. 2010

(3,86 K)
02.08.02.04
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució de les immigracions procedents de l'estranger per mes i sexe. 2010

(1,83 K)
02.08.02.05
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució de les immigracions procedents d'altres municipis d'Espanya per mes i sexe. 2010

(1,83 K)
02.08.02.06
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució de les immigracions per mes i sexe. 2010

(3,54 K)
02.08.02.07
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució del saldo migratori amb l'estranger per mes i sexe. 2010

(1,88 K)
02.08.02.08
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució del saldo migratori amb altres municipis d'Espanya per mes i sexe. 2010

(1,92 K)
02.08.02.09
Moviment de la població. Moviment migratori
Evolució del saldo migratori per mes i sexe. 2010

(3,57 K)
02.08.02.11
Moviment de la població. Moviment migratori per edats
Dones. 2010

(2,30 K)
02.08.02.12
Moviment de la població. Moviment migratori per edats
Homes. 2010

(2,30 K)
02.08.02.14
Moviment de la població. Moviment migratori
Balanç total per mes i sexe. 2010

(3,87 K)
02.08.02.26
Moviment de la població. Moviment migratori
Emigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Dones. 2010

(4,96 K)
02.08.02.27
Moviment de la població. Moviment migratori
Emigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Homes. 2010

(4,91 K)
02.08.02.29
Moviment de la població. Moviment migratori
Immigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Dones. 2010

(4,27 K)
02.08.02.30
Moviment de la població. Moviment migratori
Immigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Homes. 2010

(4,26 K)
02.08.03.01
Moviment de la població. Esperança de vida
Dones. 2002

(13,22 K)
02.08.03.02
Moviment de la població. Esperança de vida
Homes. 2002

(13,44 K)
02.08.03.03
Moviment de la població. Esperança de vida
Total. 2002

(13,18 K)
02.08.04.01
Moviments de la població. Onomàstica
Noms més freqüents entre la població nascuda a Terrassa. 2010

(2,45 K)
02.08.04.02
Moviments de la població. Onomàstica
Cognoms més freqüents entre la població resident a Terrassa. 2010

(2,42 K)
02.09.01
Coneixement del català. Sexe i Edat. 2001
(4,20 K)
02.09.02
Coneixement del català. Districtes i barris
Dones. 2001

(3,65 K)
02.09.03
Coneixement del català. Districtes i barris
Homes. 2001

(3,67 K)
02.10.01
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 1
Secccions censals i sexe. 1 de gener 2011

(1,95 K)
02.10.02
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 2
Secccions censals i sexe. 1 de gener de 2011

(1,78 K)
02.10.03
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 3
Seccions censals i sexe. 1 de gener de 2011

(1,88 K)
02.10.04
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 4
Seccions censals i sexe. 1 de gener de 2011

(2,04 K)
02.10.05
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 5
Seccions censals i sexe. 1 de gener de 2011

(2,10 K)
02.10.06
Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 6
Seccions censals i sexe. 1 de gener de 2011

(2,07 K)
03.01.02
Població en relació amb l'activitat. Dones
Districtes i barris. 2001

(5,87 K)
03.01.03
Població en relació amb l'activitat. Homes
Districtes i barris. 2001

(6,08 K)
03.01.05
Població en relació amb l'activitat. Població activa
Districtes i barris. Dones. 2001

(4,37 K)
03.01.06
Població en relació amb l'activitat. Població activa
Districtes i barris. Homes. 2001

(4,38 K)
03.01.10
Població en relació amb l'activitat. Ocupats per sexe i activitat
Districtes i barris. 2001

(4,10 K)
03.01.11
Població en relació amb l'activitat. Ocupades
Sectors primari i indústria. Districtes i barris. Dones. 2001

(3,13 K)
03.01.12
Població en relació amb l'activitat. Ocupats
Sectors primari i indústria. Districtes i barris. Homes. 2001

(3,23 K)
03.01.14
Població en relació amb l'activitat. Ocupades
Sectors construcció i serveis. Dones. 2001

(6,34 K)
03.01.15
Població en relació amb l'activitat. Ocupats
Sectors construcció i serveis. Homes. 2001

(6,33 K)
03.01.17
Població en relació amb l'activitat. Situació professional
Ocupades. Districtes i barris. Dones. 2001

(3,88 K)
03.01.18
Població en relació amb l'activitat. Situació professional
Ocupats. Districtes i barris. Homes. 2001

(3,85 K)
03.01.20
Població en relació amb l'activitat. Professió
Ocupades. Districtes i barris. Dones. 2001

(4,71 K)
03.01.21
Població en relació amb l'activitat. Professió
Ocupats. Districtes i barris. Homes. 2001

(4,79 K)
03.04.01
Evolució de l'atur registrat segons sexe a l'OTG de Terrassa. 1999-2010
(12,55 K)
03.04.02
Evolució de l'atur registrat segons sexe a l'OTG de Terrassa. Homes per edat. 1999-2010
(5,52 K)
03.04.03
Evolució de l'atur registrat segons sexe a l'OTG de Terrassa. Dones per edat. 1999-2010
(5,59 K)
03.04.04
Evolució de l'atur registrat segons sexe a l'OTG de Terrassa. Total per edat. 1999-2010
(5,69 K)
03.04.05
Evolució de l'atur registrat segons sexe. Atur juvenil. 1999-2010
(8,49 K)
03.04.06
Evolució de l'atur registrat segons sexe a l'OTG de Terrassa. Atur de les persones majors de 45 anys. 1999-2010
(8,44 K)
03.08.02
Atur registrat d'estrangers a l'OTG de Terrassa. Edat i sexe. 2010
(2,61 K)
03.09
Evolució de les demandes d'ocupació d'estrangers a l'OTG de Terrassa. 1998-2010
(4,25 K)
03.10.01
Contractacions laborals. Absoluts. 2010
(4,64 K)
03.10.02
Contractacions laborals. Contractacions laborals d'estrangers. 1999-2010
(4,93 K)
03.10.03
Contractacions laborals. Contractacions laborals per ETT. 1999-2010
(3,36 K)
03.14.05
Oferta de cursos de formació per a treballadors. Escola Superior de Comerç i Distribució
Perfil dels alumnes de Formació continuada. Curs 2010-2011

(2,09 K)
09.11.01
Servei d'Informació Juvenil. Usuaris per sexe i grup d'edat. 2010
(1,44 K)
09.12.03
Servei TerrassaPuntxarxa. Número d'usuaris per sexe registrats al sistema d'accés a Internet municipal. 2006-2010
(1,78 K)
10.01.01
Govern Territorial de Salut (GTS) del Vallès Occidental Oest. Estructura per grups d'edat i sexe de la població. 2006-2010
(2,54 K)
10.07.05
Inicis de tractament per drogoaddicció. Sexe
Terrassa i Vallès Occidental. 2005-2010

(1,98 K)
10.09.01
Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida. Diagnòstics de sida. 1991-2010
(1,88 K)
10.09.02
Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida. Casos de sida per grups d'edat. 1981-2010
(1,87 K)
10.09.03
Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida. Casos de sida en adults per grup de transmissió. 1981-2010
(2,04 K)
10.09.04
Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida. Nous diagnòstics d'infecció per l'HIV per any de diagnòstic. 2001-2010
(1,81 K)
10.09.05
Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida. Nous diagnòstics d'infecció per l'HIV per grups d'edat. 2001-2010
(1,87 K)
10.09.06
Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida. Nous diagnòstics d'infecció per l'HIV per grup de transmissió. 2001-2010
(1,86 K)
10.12.03
Servei de pompes fúnebres. Classificació de les defuncions. 1991-2007
(1,86 K)
10.15
Regions sanitàries a Terrassa. Població per edat i sexe. 1 de gener de 2011
(2,90 K)
12.03.02
Atenció a la infància en situació d'alt risc. Població atesa segons sexe i edat. 2010
(1,67 K)
12.04
Servei de teleassistència. Persones ateses per gènere i franja d'edat. 2010
(1,46 K)
12.05.03
Servei d'atenció domiciliària d'atenció primària. Situació convivencial dels usuaris. 2010
(2,00 K)
12.09.01.01
Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons tipologia
Homes. 2002-2010

(2,60 K)
12.09.01.02
Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons tipologia
Dones. 2002-2010

(2,53 K)
12.09.01.04
Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons el grau
Homes. 2001-2010

(2,00 K)
12.09.01.05
Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons el grau
Dones. 2001-2010

(2,00 K)
12.09.01.07
Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons l'edat
Homes. 2003-2010

(2,59 K)
12.09.01.08
Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons l'edat
Dones. 2003-2010

(2,56 K)
13.07.04
Ensenyament universitari. Universitat Pompeu Fabra
Alumnes residents a Terrassa. Cursos 2000/01-2005/06 i 2007/08

(2,86 K)
13.07.07
Ensenyament universitari. UAB
Alumnes residents a Terrassa. Curs 2010-2011

(12,34 K)
13.07.08
Ensenyament universitari. Universitat de Barcelona
Alumnes residents a Terrassa. 1r i 2n cicle. Curs 2010-2011

(3,54 K)
13.07.09
Ensenyament universitari. Universitat de Barcelona
Alumnes residents a Terrassa. Graus. Curs 2010-2011

(3,45 K)
13.07.10
Ensenyament universitari. Universitat de Barcelona
Alumnes residents a Terrassa. Postgrau i màster. Curs 2010-2011

(7,08 K)
13.07.11
Ensenyament universitari. Universitat de Barcelona
Alumnes residents a Terrassa. Doctorat. Curs 2010-2011

(1,72 K)
13.07.14
Ensenyament Universitari. Universitat Internacional de Catalunya
Alumnes terrassencs. Curs 2010-2011

(2,19 K)
13.07.15
Ensenyament Universitari. Universitat Internacional de Catalunya
Alumnes terrassencs de Tercer Cicle. Curs 2010-2011

(2,32 K)
13.07.16
Ensenyament Universitari. Universitat de Vic
Alumnes terrassencs. Curs 2010-2011

(1,85 K)
13.07.17
Ensenyament Universitari. Universitat de Lleida
Alumnes terrassencs. Curs 2010-2011

(1,78 K)
13.07.18
Ensenyament Universitari. Universitat de Girona
Alumnes terrassencs. Curs 2010-2011

(2,05 K)
13.07.19
Ensenyament Universitari. Universitat de Girona
Fiac Escola Universitària de Turisme de Terrassa. Curs 2010-2011

(1,32 K)
13.07.20
Ensenyament Universitari. Universitat Rovira i Virgili
Alumnes terrassencs. Curs 2010-2011

(2,18 K)
13.07.22
Ensenyament universitari. Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)
Alumnes per nacionalitat. Curs 2009-2010

(2,18 K)
13.07.23
Ensenyament universitari. Escola Superior de Comerç i Distribució
Perfil de l'alumnat del Graduat en Direcció de Comerç i Distribució. Curs 2010-2011

(1,69 K)
13.08.04
Cursos de català. Procedència dels inscrits per origen i sexe. 2009-2010
(1,63 K)
15.03
Equipaments esportius municipals. Persones usuàries de les pistes poliesportives. 2010
(2,52 K)
15.04
Equipaments esportius municipals. Abonaments i usos a les pistes poliesportives. 2010
(1,79 K)
15.05
Equipaments esportius municipals. Utilització de les piscines descobertes
Usuaris. 2010

(2,11 K)
15.06
Equipaments esportius municipals. Utilització de les piscines descobertes
Abonaments i utilitzacions. 2010

(1,86 K)
15.11
Programa d'Activitats Esportives, Ajuts a Entitats i Esport Escolar. Activitats i promoció esportiva. 2010
(2,22 K)
17.01.07
Partit judicial de Terrassa. Jutjats de Violència sobre la dona
Encausats per nacionalitat, situació i sexe. 2005-2010

(2,16 K)
17.02.01
Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació. Població reclusa per grups d'edat i sexe en centres penitenciaris amb residència a Terrassa i a la Província de Barcelona. 2010
(1,89 K)
17.02.02
Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació. Situació processal-penal amb residència a Terrassa. 2002-2003, 2005, 2007 i 2009-2010
(3,57 K)
17.02.03
Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació. Durada de la condemna dels interns amb residència a Terrassa
Per edat i sexe. 2010

(2,39 K)
AN.02.01.01
Piràmide d'edats. Castellbisbal
Edat i sexe. 2001

(4,01 K)
AN.02.01.02
Piràmide d'edats. Matadepera
Edat i sexe. 2001

(3,95 K)
AN.02.01.03
Piràmide d'edats. Rellinars
Edat i sexe. 2001

(3,87 K)
AN.02.01.04
Piràmide d'edats. Rubí
Edat i sexe. 2001

(4,02 K)
AN.02.01.05
Piràmide d'edats. Sant Cugat del Vallès
Edat i sexe. 2001

(4,06 K)
AN.02.01.06
Piràmide d'edats. Ullastrell
Edat i sexe. 2001

(3,96 K)
AN.02.01.07
Piràmide d'edats. Vacarisses
Edat i sexe. 2001

(3,93 K)
AN.02.01.08
Piràmide d'edats. Viladecavalls
Edat i sexe. 2001

(4,02 K)
AN.02.02.01
Origen de la població. Castellbisbal
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,66 K)
AN.02.02.02
Origen de la població. Matadepera
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,59 K)
AN.02.02.03
Origen de la població. Rellinars
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,14 K)
AN.02.02.04
Origen de la població. Rubí
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,66 K)
AN.02.02.05
Origen de la població. Sant Cugat del Vallès
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,77 K)
AN.02.02.06
Origen de la població. Ullastrell
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,28 K)
AN.02.02.07
Origen de la població. Vacarisses
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,59 K)
AN.02.02.08
Origen de la població. Viladecavalls
Lloc de naixement. Sexe. 2001

(2,60 K)
AN.03.01.01
Població en relació amb l'activitat. Sexe. 2001
(4,98 K)
AN.03.01.02.01
Població en relació amb l'activitat. Castellbisbal
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,14 K)
AN.03.01.02.02
Població en relació amb l'activitat. Matadepera
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,18 K)
AN.03.01.02.03
Població en relació amb l'activitat. Rellinars
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,09 K)
AN.03.01.02.04
Població en relació amb l'activitat. Rubí
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,18 K)
AN.03.01.02.05
Població en relació amb l'activitat. Sant Cugat del Vallès
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,21 K)
AN.03.01.02.06
Població en relació amb l'activitat. Ullastrell
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,15 K)
AN.03.01.02.07
Població en relació amb l'activitat. Vacarisses
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,12 K)
AN.03.01.02.08
Població en relació amb l'activitat. Viladecavalls
Professió. Ocupats. Sexe. 2001

(2,13 K)
AN.03.03
Atur segons sexe i grups d'edat. 2010
(2,76 K)

Es requereix el programari Adobe Acrobat Reader