01.02.02 Situació de la ciutat. Terrassa a Catalunya. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013