01.13.06 Cens agrari. Ramaderia. Unitats ramaderes. Vallès Occidental. 2009. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013