02.03.01 Piràmide d'edats. Districte 1. Grups quinquennals. 2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013