02.03.05 Piràmide d'edats. Districte 5. Grups quinquennals. 2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013