02.03.05.03 Piràmide d'edats. Districte 5. Barri Can Roca. Grups quinquennals. 2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013