02.03.05.05 Piràmide d'edats. Districte 5. Barri Torrent d'en Pere Parres. Grups quinquennals. 2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013