02.03.06.01 Piràmide d'edats. Districte 6. Barris Les Arenes-La Grípia-Can Montllor. Grups quinquennals. 2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013