02.04.01 Composició de la família. Edat i sexe. Estadístics. Districtes i barris. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013