02.04.02 Composició de la família. Edat. Total. Estadístics. Districtes i barris. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013