02.04.03 Composició de la família. Envelliment. Districtes i barris. 2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013