02.05.02 Nupcialitat. Registre de parelles de fet. Unions segons tipus. 1997-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013