02.06.07 Origen de la població. Nacionalitats per sexe. 2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013