02.07.07 Nivell d'instrucció. Lloc de naixement. 2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013