02.08.01.08 Moviment de la població. Moviment natural. Evolució per mes i sexe. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013