02.08.02.05 Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució de les immigracions procedents d'altres municipis d'Espanya per mes i sexe. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013