02.08.02.07 Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució del saldo migratori amb l'estranger per mes i sexe. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013