02.08.02.10 Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució del moviment migratori per districte i barri. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013