02.08.02.11 Moviment de la població. Moviment migratori per edats. Dones. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013