02.08.02.13 Moviment de la població. Moviment migratori per edats. Total. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013