02.08.02.16 Moviment de la població. Moviment migratori. Immigració per comunitat de procedència i districte de destí. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013