02.08.02.17 Moviment de la població. Moviment migratori. Saldo migratori (immigració-emigració). Districtes. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013